30. 01. 2008

Banebrydende dom i Webster-sagen

Endelig afgørelse i Andy Webster-sagen giver fodboldspillere realistisk mulighed for at skifte klub, allerede inden deres kontrakt er udløbet. Foto: © Per Kjærbye.

Endelig afgørelse i Andy Webster-sagen giver fodboldspillere realistisk mulighed for at skifte klub, allerede inden deres kontrakt er udløbet. Foto: © Per Kjærbye.
Opdateret

Den internationale spillerforening FIFPro havde sammen med Andy Webster anket sagen om den kompensation, der skulle betales for, at Webster havde brudt sin kontrakt med sin tidligere klub Hearts i overensstemmelse med FIFA's transferregler. Resultatet blev et markant lavere kompensationsniveau for spillere, der vil gøre brug af FIFA’s regler på området.
Konkret betyder FIFA-reglen og dagens dom, at en spiller kan bryde sin kontrakt, imod at han (eller spillerens nye klub) betaler den gamle klub en sum, der svarer til den resterende løn i kontraktperioden med den hidtidige klub. For spillere under 28 år på kontraktindgåelsestidspunktet gælder det, at de kan bryde deres kontrakt efter 3 år ved et internationalt klubskifte, og spillere over 28 år på kontraktindgåelsestidspunktet kan bryde deres kontrakt efter 2 år ved et internationalt klubskifte.
Direktør i Spillerforeningen Mads Øland udtaler om afgørelsen:
Det er positivt for spillerne, at CAS valgte at anlægge et mere rimeligt niveau for, hvad en kompensation skal koste. Både klubber og spillere ved nu, hvad de skal rette sig efter."
Og hos den skotske spillerforening SPFA, hvor Webster er medlem, tøver man da heller ikke med at sammenligne dommen med Bosman-dommen.

SPFA's direktør Fraser Wishart udtaler således:
Tolv år efter Bosman er det her en ny, banebrydende afgørelse, der vil give fodboldspillere langt mere frihed i deres ansættelser.”
Læs hele FIFPro’s pressemeddelelse om dommen:
http://fifpro.org/index.php?mod=one&id=16464

FIFPro har betalt sagsomkostningerne og ført sagen for Webster i denne principielt vigtige sag. FIFPro ankede sagen efter første dom fra FIFA’s Dispute Resolution Chamber, hvor kompensationsniveauet blev fastsat langt højere end i dagens endelige dom fra CAS. Hvor dommen tidligere lød på ca. 6,25 mio. kr., lyder den gældende dom i dag på Websters restkontraktsum hos Hearts, der var på ca. 1,5 mio. kr.

Kun få forudgående tilfælde
Hidtil har det været meget sparsomt med eksempler på spillere, der har turdet give sig i kast med FIFAs regler på området. Det har ganske enkelt været uforudsigeligt, hvad det ville komme til at koste en fremtidig klub at skulle hente en spiller, der vælger at ophæve sin kontrakt. Indtil videre har kun Andy Webster sat reglerne på prøve i praksis. Med dagens afgørelse fra CAS i hånden, har fodboldspillere nu et meget mere klart bud på, hvordan en kompensation fastlægges.

Selvom Andy Webster er en skotsk fodboldspiller, der skiftede til en engelsk klub, får afgørelsen betydning på internationalt niveau, og også i Danmark, hvor FIFA’s transferreglers artikel 17 også er gældende. I overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen er det således aftalt, at FIFA’s transferregler er gældende med få aftalte justeringer. Der er dog ikke aftalt justeringer på dette område. FIFA’s artikel 17 er således gældende og brugbar for spillere i hele verden – også i Danmark.
Se CAS' dom i Webstersagen

Disclaimer: Brug af tilknyttede billede er ikke tilladt uden særskilt tilladelse af Per Kjærbye.


Opdateret

Den internationale spillerforening FIFPro havde sammen med Andy Webster anket sagen om den kompensation, der skulle betales for, at Webster havde brudt sin kontrakt med sin tidligere klub Hearts i overensstemmelse med FIFA's transferregler. Resultatet blev et markant lavere kompensationsniveau for spillere, der vil gøre brug af FIFA’s regler på området.
Konkret betyder FIFA-reglen og dagens dom, at en spiller kan bryde sin kontrakt, imod at han (eller spillerens nye klub) betaler den gamle klub en sum, der svarer til den resterende løn i kontraktperioden med den hidtidige klub. For spillere under 28 år på kontraktindgåelsestidspunktet gælder det, at de kan bryde deres kontrakt efter 3 år ved et internationalt klubskifte, og spillere over 28 år på kontraktindgåelsestidspunktet kan bryde deres kontrakt efter 2 år ved et internationalt klubskifte.
Direktør i Spillerforeningen Mads Øland udtaler om afgørelsen:
Det er positivt for spillerne, at CAS valgte at anlægge et mere rimeligt niveau for, hvad en kompensation skal koste. Både klubber og spillere ved nu, hvad de skal rette sig efter."
Og hos den skotske spillerforening SPFA, hvor Webster er medlem, tøver man da heller ikke med at sammenligne dommen med Bosman-dommen.

SPFA's direktør Fraser Wishart udtaler således:
Tolv år efter Bosman er det her en ny, banebrydende afgørelse, der vil give fodboldspillere langt mere frihed i deres ansættelser.”
Læs hele FIFPro’s pressemeddelelse om dommen:
http://fifpro.org/index.php?mod=one&id=16464

FIFPro har betalt sagsomkostningerne og ført sagen for Webster i denne principielt vigtige sag. FIFPro ankede sagen efter første dom fra FIFA’s Dispute Resolution Chamber, hvor kompensationsniveauet blev fastsat langt højere end i dagens endelige dom fra CAS. Hvor dommen tidligere lød på ca. 6,25 mio. kr., lyder den gældende dom i dag på Websters restkontraktsum hos Hearts, der var på ca. 1,5 mio. kr.

Kun få forudgående tilfælde
Hidtil har det været meget sparsomt med eksempler på spillere, der har turdet give sig i kast med FIFAs regler på området. Det har ganske enkelt været uforudsigeligt, hvad det ville komme til at koste en fremtidig klub at skulle hente en spiller, der vælger at ophæve sin kontrakt. Indtil videre har kun Andy Webster sat reglerne på prøve i praksis. Med dagens afgørelse fra CAS i hånden, har fodboldspillere nu et meget mere klart bud på, hvordan en kompensation fastlægges.

Selvom Andy Webster er en skotsk fodboldspiller, der skiftede til en engelsk klub, får afgørelsen betydning på internationalt niveau, og også i Danmark, hvor FIFA’s transferreglers artikel 17 også er gældende. I overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen er det således aftalt, at FIFA’s transferregler er gældende med få aftalte justeringer. Der er dog ikke aftalt justeringer på dette område. FIFA’s artikel 17 er således gældende og brugbar for spillere i hele verden – også i Danmark.
Se CAS' dom i Webstersagen

Disclaimer: Brug af tilknyttede billede er ikke tilladt uden særskilt tilladelse af Per Kjærbye.


Back