22. 02. 2008

Spillerforeningen bakker op om justering af skatteordning

Spillerforeningen har afgivet et høringssvar til Skatteministeriet om holdningen til regeringens forslag om at justere den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere.

Spillerforeningen har afgivet et høringssvar til Skatteministeriet om holdningen til regeringens forslag om at justere den særlige skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere.Forslaget giver mulighed for at bruge ordningen i en 5-årig periode med en skatteprocent på 33 %. Spillerforeningen har givet et positivt svar og støtter dermed lovforslaget.

Hvis lovforslaget bliver gennemført, vil danske klubber have bedre mulighed for at kunne skrive lange kontrakter med fx danske landsholdsspillere, der har spillet mere end 5 år i udlandet, eller andre udenlandske spillere, der ikke har haft dansk skattepligt inden for de sidste 5 år.

Fremover skal det således være muligt for arbejdsgivere at ansætte fx fodboldspillere, der kommer fra udlandet, på en 5-årig kontrakt med en skatteprocent på 33 %. Hidtil har ordningen maksimalt kunnet benyttes i en 3-årig periode, hvor skatteprocenten ligger på 25 %.

Man skal tage med i betragtning, at der også skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og at man ikke har mulighed for fradrag i ordningen. Således vil justeringen af ordningen betyde en bruttoskat på 38,36 %, hvis det 5-årige forløb vælges. Hvis det 3-årige forløb vælges, vil bruttoskatten være 31 %.

Formand Thomas Lindrup forklarer, hvorfor Spillerforeningen bakker op om lovforslaget:

"Den foreslåede justering vil gøre det muligt for de danske klubber at benytte ordningen endnu mere målrettet end tidligere. For nogle spillere er det 3-årige forløb attraktivt. For andre er det nye 5-årige forløb måske det, som gør det muligt at tiltrække en bestemt dygtig fodboldspiller eller træner, der kan løfte dansk klubfodbold yderligere. Vi mener dog ikke, at justeringen vil betyde, at vi får endnu flere ind på ordningen."

Balancen skal bevares, så der er plads til talenterne

En mulig ulempe ved at tiltrække en række klassespillere fra udlandet til de danske klubber er, at det kan blive sværere for unge talenter at få en rimelig mulighed for spilletid i danske klubber. Det er Spillerforeningens holdning, at ordningen for forskere og nøglemedarbejdere ikke har betydet, at der er for lidt plads til talenterne fra de danske klubbers ungdomsafdelinger. Vi vurderer derimod, at ordningen har gavnet udviklingen af dansk klubfodbold og talentudviklingen, da ordningen har sikret både bedre trænere og holdkammerater som kilde til inspiration og udvikling.

Men Spillerforeningen vil følge udviklingen nøje, så balancen ikke forrykkes. Thomas Lindrup udtaler:

"Vi vil til stadighed holde øje med, at der fastholdes en rimelig balance mellem spillere, der kommer til landet på ordningen for forskere og nøglemedarbejdere og de danske talenters mulighed for spilletid."

Links

Lovforslag

Spillerforeningens høringssvar
Forslaget giver mulighed for at bruge ordningen i en 5-årig periode med en skatteprocent på 33 %. Spillerforeningen har givet et positivt svar og støtter dermed lovforslaget.

Hvis lovforslaget bliver gennemført, vil danske klubber have bedre mulighed for at kunne skrive lange kontrakter med fx danske landsholdsspillere, der har spillet mere end 5 år i udlandet, eller andre udenlandske spillere, der ikke har haft dansk skattepligt inden for de sidste 5 år.

Fremover skal det således være muligt for arbejdsgivere at ansætte fx fodboldspillere, der kommer fra udlandet, på en 5-årig kontrakt med en skatteprocent på 33 %. Hidtil har ordningen maksimalt kunnet benyttes i en 3-årig periode, hvor skatteprocenten ligger på 25 %.

Man skal tage med i betragtning, at der også skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og at man ikke har mulighed for fradrag i ordningen. Således vil justeringen af ordningen betyde en bruttoskat på 38,36 %, hvis det 5-årige forløb vælges. Hvis det 3-årige forløb vælges, vil bruttoskatten være 31 %.

Formand Thomas Lindrup forklarer, hvorfor Spillerforeningen bakker op om lovforslaget:

"Den foreslåede justering vil gøre det muligt for de danske klubber at benytte ordningen endnu mere målrettet end tidligere. For nogle spillere er det 3-årige forløb attraktivt. For andre er det nye 5-årige forløb måske det, som gør det muligt at tiltrække en bestemt dygtig fodboldspiller eller træner, der kan løfte dansk klubfodbold yderligere. Vi mener dog ikke, at justeringen vil betyde, at vi får endnu flere ind på ordningen."

Balancen skal bevares, så der er plads til talenterne

En mulig ulempe ved at tiltrække en række klassespillere fra udlandet til de danske klubber er, at det kan blive sværere for unge talenter at få en rimelig mulighed for spilletid i danske klubber. Det er Spillerforeningens holdning, at ordningen for forskere og nøglemedarbejdere ikke har betydet, at der er for lidt plads til talenterne fra de danske klubbers ungdomsafdelinger. Vi vurderer derimod, at ordningen har gavnet udviklingen af dansk klubfodbold og talentudviklingen, da ordningen har sikret både bedre trænere og holdkammerater som kilde til inspiration og udvikling.

Men Spillerforeningen vil følge udviklingen nøje, så balancen ikke forrykkes. Thomas Lindrup udtaler:

"Vi vil til stadighed holde øje med, at der fastholdes en rimelig balance mellem spillere, der kommer til landet på ordningen for forskere og nøglemedarbejdere og de danske talenters mulighed for spilletid."

Links

Lovforslag

Spillerforeningens høringssvar

Tilbage