13. 06. 2008

Agentbøder et stort skridt mod ordentlige forhold

Spillerforeningen roser DBU’s straf til de fire agenter, hvoraf tre er blevet dømt for systematisk at have udført dobbeltrepræsentation over for spillere og klub.

Spillerforeningen roser DBU’s straf til de fire agenter, hvoraf tre er blevet dømt for systematisk at have udført dobbeltrepræsentation over for spillere og klub.Næsten alle fodboldspillere på topplan betaler agenter for at varetage deres interesser, når der skal forhandles om en ny kontrakt. Derfor har FIFA og DBU nogle meget tydelige regler for, hvordan agenterne må drive deres virksomhed.

Reglerne er blandt andet til for at sikre, at spillerne kan stole på, at agenterne kun varetager den ene parts interesser i en kontraktforhandling.

Men i dagens dom er det blevet dokumenteret, at agenterne Ivan Marko Benes, Karsten Aabrink og Per Steffensen har udført dobbeltrepræsentation ved også at repræsentere klubben under kontraktforhandling.

Agentregler essentielle for fodbolden

Spillerforeningens direktør Mads Øland bakker op om DBU’s dom. I hans øjne har der længe været et behov for en kontant løftet pegefinger på agentområdet:

"Vi støtter DBU’s afgørelse. Det er positivt, at DBU endelig viser handlekraft på området, og vi håber fra Spillerforeningens side, at DBU vil fortsætte i samme stil, siger Spillerforeningens direktør Mads Øland."

I Mads Ølands øjne skal agentreglerne blandt andet sikre spillerne ved kontraktforhandlinger, der ikke er fodboldspilleres kompetenceområde:

"Det er helt afgørende, at DBU sikrer, at spillerne kan stole på, at en agent med licens opfører sig ordentligt. Vi ved, at spillere generelt har vanskeligt ved at overskue en forhandling på samme måde som de professionelle forhandlere – agenterne og klublederne. Det er jo blandt andet derfor, spillerne skriver repræsentationsaftaler med agenter i forventning om, at agenterne hjælper dem loyalt og efter alle regler."

Tog for meget i honorar

I flere tilfælde blev det af DBU dokumenteret, at agenterne har udnyttet deres dobbeltrepræsentation til at opkræve for meget i honorar af spilleren.

Som noget af det mest opsigtsvækkende i dommen er det således blevet dokumenteret, at agenterne Karsten Aabrink ved fem lejligheder og Ivan Marco Benes ved én lejlighed har krævet et højere beløb som agenthonorar af klubben Viborg F.F., end agenten havde ret til ifølge repræsentationsaftalen med spilleren. Karsten Aabrink og Ivan Marco Benes har med andre ord taget for meget i agenthonorar af sine spillerklienter.

Tilmed har Karsten Aabrink og Ivan Marco Benes i strid med agentreglerne modtaget sit agenthonorar i form af store ratebetalinger, der er udbetalt tidligere, end agenterne har haft krav på i stedet for at følge udbetalingen af spillerens løn.

Mads Øland tager afstand fra de metoder, agenterne har anvendt:

"Sagen har vist, at der desværre findes agenter med licens fra DBU, der er villige til at omgå reglerne. Det tager vi fra Spillerforeningens side kraftigt afstand fra."

Spillerforeningen opfordrer alle medlemmer, der er i tvivl om agentregler, til at kontakte os. Vi kan hurtigt og effektivt rådgive om agentreglerne og sikre, at der ikke overtrædes nogen regler.

Fakta om agentreglerne

 • En spilleragent må kun modtage betaling fra den part, han repræsenterer
 • En spilleragent må kun repræsentere én part
 • Spilleren skal beskattes af et agenthonorar, hvis klubben betaler på vegne af spilleren til agenten
 • Agenthonoraret er fradragsberettiget for spilleren
 • Agenten må kun modtage honorar i takt med, at spilleren modtager sin honorarrelaterede løn
 • Spillere og klubber må kun lade sig repræsentere i forhandlinger af licenserede agenter
 • Hvis en spiller repræsenteres af en agent, skal det fremgå af spillerkontrakten

Spillerforeningen har tilknytning til spilleragenterne Steen Nedergaard og Allan Reese.

For yderligere kommentarer kontakt Spillerforeningens direktør Mads Øland på tlf. 23 20 07 15.Næsten alle fodboldspillere på topplan betaler agenter for at varetage deres interesser, når der skal forhandles om en ny kontrakt. Derfor har FIFA og DBU nogle meget tydelige regler for, hvordan agenterne må drive deres virksomhed.

Reglerne er blandt andet til for at sikre, at spillerne kan stole på, at agenterne kun varetager den ene parts interesser i en kontraktforhandling.

Men i dagens dom er det blevet dokumenteret, at agenterne Ivan Marko Benes, Karsten Aabrink og Per Steffensen har udført dobbeltrepræsentation ved også at repræsentere klubben under kontraktforhandling.

Agentregler essentielle for fodbolden

Spillerforeningens direktør Mads Øland bakker op om DBU’s dom. I hans øjne har der længe været et behov for en kontant løftet pegefinger på agentområdet:

"Vi støtter DBU’s afgørelse. Det er positivt, at DBU endelig viser handlekraft på området, og vi håber fra Spillerforeningens side, at DBU vil fortsætte i samme stil, siger Spillerforeningens direktør Mads Øland."

I Mads Ølands øjne skal agentreglerne blandt andet sikre spillerne ved kontraktforhandlinger, der ikke er fodboldspilleres kompetenceområde:

"Det er helt afgørende, at DBU sikrer, at spillerne kan stole på, at en agent med licens opfører sig ordentligt. Vi ved, at spillere generelt har vanskeligt ved at overskue en forhandling på samme måde som de professionelle forhandlere – agenterne og klublederne. Det er jo blandt andet derfor, spillerne skriver repræsentationsaftaler med agenter i forventning om, at agenterne hjælper dem loyalt og efter alle regler."

Tog for meget i honorar

I flere tilfælde blev det af DBU dokumenteret, at agenterne har udnyttet deres dobbeltrepræsentation til at opkræve for meget i honorar af spilleren.

Som noget af det mest opsigtsvækkende i dommen er det således blevet dokumenteret, at agenterne Karsten Aabrink ved fem lejligheder og Ivan Marco Benes ved én lejlighed har krævet et højere beløb som agenthonorar af klubben Viborg F.F., end agenten havde ret til ifølge repræsentationsaftalen med spilleren. Karsten Aabrink og Ivan Marco Benes har med andre ord taget for meget i agenthonorar af sine spillerklienter.

Tilmed har Karsten Aabrink og Ivan Marco Benes i strid med agentreglerne modtaget sit agenthonorar i form af store ratebetalinger, der er udbetalt tidligere, end agenterne har haft krav på i stedet for at følge udbetalingen af spillerens løn.

Mads Øland tager afstand fra de metoder, agenterne har anvendt:

"Sagen har vist, at der desværre findes agenter med licens fra DBU, der er villige til at omgå reglerne. Det tager vi fra Spillerforeningens side kraftigt afstand fra."

Spillerforeningen opfordrer alle medlemmer, der er i tvivl om agentregler, til at kontakte os. Vi kan hurtigt og effektivt rådgive om agentreglerne og sikre, at der ikke overtrædes nogen regler.

Fakta om agentreglerne

 • En spilleragent må kun modtage betaling fra den part, han repræsenterer
 • En spilleragent må kun repræsentere én part
 • Spilleren skal beskattes af et agenthonorar, hvis klubben betaler på vegne af spilleren til agenten
 • Agenthonoraret er fradragsberettiget for spilleren
 • Agenten må kun modtage honorar i takt med, at spilleren modtager sin honorarrelaterede løn
 • Spillere og klubber må kun lade sig repræsentere i forhandlinger af licenserede agenter
 • Hvis en spiller repræsenteres af en agent, skal det fremgå af spillerkontrakten

Spillerforeningen har tilknytning til spilleragenterne Steen Nedergaard og Allan Reese.

For yderligere kommentarer kontakt Spillerforeningens direktør Mads Øland på tlf. 23 20 07 15.

Tilbage