06. 11. 2006

Fodboldspillere kan hæve stemmen

FIFA og FIFPro, den internationale spillerforening, har indgået en historisk aftale, der sikrer fodboldspillere mere indflydelse. Fx skal overenskomster nu respekteres forud for fodboldregler.

FIFA og FIFPro, den internationale spillerforening, har indgået en historisk aftale, der sikrer fodboldspillere mere indflydelse. Fx skal overenskomster nu respekteres forud for fodboldregler.

Aftalen fastlægger hovedprincipperne for samarbejdet mellem de to internationale organisationer. Det er nu fastlagt, at FIFA og FIFPro skal indgå aftale om de forhold, der vedrører spillerne på et internationalt niveau, før disse regler kan få virkning. Spillernes internationale organisation har med andre ord fået forhandlingsretten og en vetoret over for ændringer af de eksisterende regler.

Det er en central del af aftalen, at den fastslår, hvilket regelsæt, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse mellem national lovgivning, EU-regler, en overenskomst og et nationalt fodboldforbunds regler. FIFA og FIFPro’s aftale fastslår, at overenskomster og lovgivning har forrang for FIFA’s regler og nationale fodboldforbunds regler.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der også er bestyrelsesmedlem i FIFPro, udtaler:

”Det er meget positivt, at FIFA nu sammen med FIFPro har underskrevet en aftale, der gør, at nationale og internationale overenskomster trumfer regler fra nationale forbund. Vi har hele tiden ment, at dette var tilfældet, men det er en milesten for os, at vi nu har papir på det. Med denne aftale vil i FIFPro og Spillerforeningen kunne arbejde fremadrettet med at løse forhold gennem forhandling af overenskomster på nationalt og internationalt plan.”

Samlet set indeholder aftalen mellem FIFA og FIFPro følgende fem punkter:

  1. Overenskomster, national lovgivning og EU-ret skal respekteres forud for fodboldens regler
  2. Regler for internationale transfers af spillere kan ikke ændres uden FIFPro’s godkendelse
  3. Hvert medlemsland skal oprette en voldgiftsret med ligelig spiller- og klubrepræsentation, hvis det ikke findes i forvejen
  4. Alle spillere skal sikres nogle minimumsvilkår, der skal fastsættes af FIFPro og FIFA, uanset om de spiller i et land, der har indgået overenskomstaftale
  5. Samarbejde om at styrke professionaliseringen af strukturen for fodbold i alle lande


Til offentliggørelsen af FIFA-FIFPro-aftalen på Camp Nou var:
Joseph Blatter (FIFA), Samuel Eto'o (FC Barcelona), Philippe
Piat (FIFPro) og Lilian Thuram (FC Barcelona)

Betydning for Spillerforeningens retssag imod DBU

Aftalen mellem FIFA og FIFPro får betydning for den retssag Spillerforeningen indledte i 2003 mod DBU.

Spillerforeningens retssag imod DBU blev anlagt af to grunde:
- dels fordi Spillerforeningen ikke mener, at DBU kan diktere ansættelsesvilkår for danske fodboldspillere, der er i strid med den overenskomst, Divisionsforeningen har indgået med Spillerforeningen
- dels fordi Spillerforeningen mener, at reglerne om træningskompensation er i modstrid med EU's regler.

"FIFA-FIFPro aftalen sætter vores sagsanlæg i et nyt perspektiv, fordi vi nu har FIFA’s ord for, at overenskomster og EU-regler skal respekteres forud for DBU’s regler," siger Mads Øland.

Theo van Seggelen, FIFPro's generalsekretær, udtaler:

"FIFPro supports the Danish Football Players’ Association continuing the case regarding prevalence of collective agreement in the Danish High Court and FIFPro expects a judgment in this case in line with the Memorandum of Understanding between FIFA and FIFPro, which supports that collective agreements in football prevail over regulations of Associations."

Østre Landsret vil i løbet af 2007 komme med en dom i sagen, som Spillerforeningen forventer vil fastslå, at DBU ikke i strid med overenskomsten kan diktere ansættelsesvilkår for danske fodboldspillere.

Østre Landsret har som bekendt besluttet, at DBU ikke er rette sagsøgte i spørgsmålet om lovligheden af reglerne om træningskompensation i forhold til EUs regler. Dette har Spillerforeningen taget til efterretning. Denne del af retssagen var anlagt sammen med i alt 10 spillerforeninger fra Europa. I samarbejde med disse spillerforeninger er Spillerforeningen i gang med at undersøge mulighederne for på anden vis at få afprøvet om reglerne for træningskompensation er EU-stridige eller ej.

Overenskomstforhandlinger på vej

"Vores nuværende overenskomst med Divisionsforeningen udløber 1. juli 2007. Vi skal derfor i gang med overenskomstforhandlingerne i det nye år. I det lys er det godt med den klarhed, FIFA-FIFPro-aftalen giver os," siger Mads Øland.

Spillerforeningen forbereder i øjeblikket forhandlingerne ved i en overenskomstgruppe på ca. 25 spillere at få fastlagt, hvilke punkter Spillerforeningen skal ligge vægt på for at fremme samarbejdet med Divisionsforeningen og klubberne.

Links

Aftalen mellem FIFA og FIFPro:

http://www.fifa.com/documents/media/confidential/FIFPro-MOU-FinalSig2-E-20061102.pdf

FIFA’s pressemeddelelse om aftalen:

http://www.fifa.com/en/media/index/0,1369,124707,00.html?articleid=124707

FIFPro’s pressemeddelelse om aftalen:

http://www.fifpro.org/index.php?mod=one&id=15497&PHPSESSID=ff50012fc22c5de365b60e976e1761fc

Aftalen fastlægger hovedprincipperne for samarbejdet mellem de to internationale organisationer. Det er nu fastlagt, at FIFA og FIFPro skal indgå aftale om de forhold, der vedrører spillerne på et internationalt niveau, før disse regler kan få virkning. Spillernes internationale organisation har med andre ord fået forhandlingsretten og en vetoret over for ændringer af de eksisterende regler.

Det er en central del af aftalen, at den fastslår, hvilket regelsæt, der gælder, hvis der er uoverensstemmelse mellem national lovgivning, EU-regler, en overenskomst og et nationalt fodboldforbunds regler. FIFA og FIFPro’s aftale fastslår, at overenskomster og lovgivning har forrang for FIFA’s regler og nationale fodboldforbunds regler.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der også er bestyrelsesmedlem i FIFPro, udtaler:

”Det er meget positivt, at FIFA nu sammen med FIFPro har underskrevet en aftale, der gør, at nationale og internationale overenskomster trumfer regler fra nationale forbund. Vi har hele tiden ment, at dette var tilfældet, men det er en milesten for os, at vi nu har papir på det. Med denne aftale vil i FIFPro og Spillerforeningen kunne arbejde fremadrettet med at løse forhold gennem forhandling af overenskomster på nationalt og internationalt plan.”

Samlet set indeholder aftalen mellem FIFA og FIFPro følgende fem punkter:

  1. Overenskomster, national lovgivning og EU-ret skal respekteres forud for fodboldens regler
  2. Regler for internationale transfers af spillere kan ikke ændres uden FIFPro’s godkendelse
  3. Hvert medlemsland skal oprette en voldgiftsret med ligelig spiller- og klubrepræsentation, hvis det ikke findes i forvejen
  4. Alle spillere skal sikres nogle minimumsvilkår, der skal fastsættes af FIFPro og FIFA, uanset om de spiller i et land, der har indgået overenskomstaftale
  5. Samarbejde om at styrke professionaliseringen af strukturen for fodbold i alle lande


Til offentliggørelsen af FIFA-FIFPro-aftalen på Camp Nou var:
Joseph Blatter (FIFA), Samuel Eto'o (FC Barcelona), Philippe
Piat (FIFPro) og Lilian Thuram (FC Barcelona)

Betydning for Spillerforeningens retssag imod DBU

Aftalen mellem FIFA og FIFPro får betydning for den retssag Spillerforeningen indledte i 2003 mod DBU.

Spillerforeningens retssag imod DBU blev anlagt af to grunde:
- dels fordi Spillerforeningen ikke mener, at DBU kan diktere ansættelsesvilkår for danske fodboldspillere, der er i strid med den overenskomst, Divisionsforeningen har indgået med Spillerforeningen
- dels fordi Spillerforeningen mener, at reglerne om træningskompensation er i modstrid med EU's regler.

"FIFA-FIFPro aftalen sætter vores sagsanlæg i et nyt perspektiv, fordi vi nu har FIFA’s ord for, at overenskomster og EU-regler skal respekteres forud for DBU’s regler," siger Mads Øland.

Theo van Seggelen, FIFPro's generalsekretær, udtaler:

"FIFPro supports the Danish Football Players’ Association continuing the case regarding prevalence of collective agreement in the Danish High Court and FIFPro expects a judgment in this case in line with the Memorandum of Understanding between FIFA and FIFPro, which supports that collective agreements in football prevail over regulations of Associations."

Østre Landsret vil i løbet af 2007 komme med en dom i sagen, som Spillerforeningen forventer vil fastslå, at DBU ikke i strid med overenskomsten kan diktere ansættelsesvilkår for danske fodboldspillere.

Østre Landsret har som bekendt besluttet, at DBU ikke er rette sagsøgte i spørgsmålet om lovligheden af reglerne om træningskompensation i forhold til EUs regler. Dette har Spillerforeningen taget til efterretning. Denne del af retssagen var anlagt sammen med i alt 10 spillerforeninger fra Europa. I samarbejde med disse spillerforeninger er Spillerforeningen i gang med at undersøge mulighederne for på anden vis at få afprøvet om reglerne for træningskompensation er EU-stridige eller ej.

Overenskomstforhandlinger på vej

"Vores nuværende overenskomst med Divisionsforeningen udløber 1. juli 2007. Vi skal derfor i gang med overenskomstforhandlingerne i det nye år. I det lys er det godt med den klarhed, FIFA-FIFPro-aftalen giver os," siger Mads Øland.

Spillerforeningen forbereder i øjeblikket forhandlingerne ved i en overenskomstgruppe på ca. 25 spillere at få fastlagt, hvilke punkter Spillerforeningen skal ligge vægt på for at fremme samarbejdet med Divisionsforeningen og klubberne.

Links

Aftalen mellem FIFA og FIFPro:

http://www.fifa.com/documents/media/confidential/FIFPro-MOU-FinalSig2-E-20061102.pdf

FIFA’s pressemeddelelse om aftalen:

http://www.fifa.com/en/media/index/0,1369,124707,00.html?articleid=124707

FIFPro’s pressemeddelelse om aftalen:

http://www.fifpro.org/index.php?mod=one&id=15497&PHPSESSID=ff50012fc22c5de365b60e976e1761fc

Back