02. 05. 2012

WADA udsender påmindelse til nationale antidoping-organisationer

Kun 11 ud af de 49 nationale antidoping-organisationer arbejder i overensstemmelse med WADAs regler om indberetning af dopingkontroller. Derfor har WADA nu udsendt en påmindelse til disse om at indberette årligt.

Kun 11 ud af de 49 nationale antidoping-organisationer arbejder i overensstemmelse med WADAs regler om indberetning af dopingkontroller. Derfor har WADA nu udsendt en påmindelse til disse om at indberette årligt.For knap et år siden offentliggjorde Uni Global Union en rapport, som detaljeret beskrev de problemer, som de nationale europæiske antidoping-organisationer har haft i forhold til de årlige indberetninger. Kun i 11 ud af 49 lande levede organisationerne op til WADAs regelsæt.
 
Rapporten har medført, at WADA nu har udsendt en påmindelse til antidoping-organisationerne. Organisationerne skal minimum en gang årligt, udgive en rapport med en kopi til WADA indeholdende statistik over deres aktiviteter omkring dopingkontrol. Derudover skal WADA fungere som den centrale kontrollant for det indsendte statistiske materiale fra antidoping-organisationerne og minimum en gang årligt udsende rapporter, som samler disse data.
 
Statistikkerne fra de nationale antidoping-organisationer skiller sig ud fra de statistikker, som laboratorier akkrediteret af WADA leverer. Derfor skal uoverensstemmelser i disse udredes mellem laboratorierne og de ansvarlige test-myndigheder. WADA er for tiden i gang med at undersøge mulighederne for at forbedre ensartetheden i de to forskellige tests, således at interessenter kan få et bedre overblik over de globale antidoping-aktiviteter.
 
Indberetningerne er vigtige for WADA, da de er ansvarlige for udgivelsen af disse statistikker i henhold til the World Anti-Doping Code.For knap et år siden offentliggjorde Uni Global Union en rapport, som detaljeret beskrev de problemer, som de nationale europæiske antidoping-organisationer har haft i forhold til de årlige indberetninger. Kun i 11 ud af 49 lande levede organisationerne op til WADAs regelsæt.
 
Rapporten har medført, at WADA nu har udsendt en påmindelse til antidoping-organisationerne. Organisationerne skal minimum en gang årligt, udgive en rapport med en kopi til WADA indeholdende statistik over deres aktiviteter omkring dopingkontrol. Derudover skal WADA fungere som den centrale kontrollant for det indsendte statistiske materiale fra antidoping-organisationerne og minimum en gang årligt udsende rapporter, som samler disse data.
 
Statistikkerne fra de nationale antidoping-organisationer skiller sig ud fra de statistikker, som laboratorier akkrediteret af WADA leverer. Derfor skal uoverensstemmelser i disse udredes mellem laboratorierne og de ansvarlige test-myndigheder. WADA er for tiden i gang med at undersøge mulighederne for at forbedre ensartetheden i de to forskellige tests, således at interessenter kan få et bedre overblik over de globale antidoping-aktiviteter.
 
Indberetningerne er vigtige for WADA, da de er ansvarlige for udgivelsen af disse statistikker i henhold til the World Anti-Doping Code.

Tilbage