27. 04. 2010

Mange interesserede i FIFPro Online Academy

FIFPros styregruppe for det nye Online Academy har nu fået positivt svar tilbage fra potentielle studerende. To-tredjedele af Spillerforeningens medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen, har lyst til at uddanne sig over internettet. Foto © FIFPro

FIFPros styregruppe for det nye Online Academy har nu fået positivt svar tilbage fra potentielle studerende. To-tredjedele af Spillerforeningens medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen, har lyst til at uddanne sig over internettet. Foto © FIFPro

I december 2009 annoncerede FIFPro, at der er nedsat en styregruppe som med støtte fra EU skal se på mulighederne for at etablere et nyt FIFPro Online Academy. Online-akademiet, som er en ”internetskole”, vil kunne give fodboldspillere mulighed for at følge fag sideløbende med deres professionelle karriere. På den måde vil det være nemmere for spillerne at begynde en mere normal tilværelse, når livet som professionel sportsudøver er færdigt.

FIFPro har blandt andet undersøgt efterspørgslen blandt spillerne i forskellige lande med et spørgeskema.

Undersøgelsen blandt Spillerforeningens medlemmer viste, at hele 66 procent af undersøgelsens deltagere er interesserede i at tage en uddannelse online. Heraf kunne 33 procent endvidere forestille sig at bruge 10 timer ugentlig på at studere. Fagene Sport/Idræt og Business er medlemmerne mest interesserede i at læse – henholdsvis 64 og 44 procent.

Rasmus Haagensen, som er projektleder i Study4player og medlem af FIFPros styregruppe, er glad for det pæne omfang af tilbagemeldinger men ikke overrasket over den positive holdning til online uddannelse:

Jeg opfatter medlemmernes positive tilbagemeldinger som en opbakning til det videre arbejde med at udvikle FIFPros Online Academy. Samtidig viser det, at nutidens fodboldspillere ved, hvor vigtigt det er at tage en uddannelse, og at det i højere grad er blevet et tema rundt omkring i klubberne.

Han fortsætter:
Online-uddannelsen kan for de spillere, der har meget vanskeligt med at møde til undervisning i dagtimerne, være en god mulighed for at kombinere karriere og studie på en fornuftig måde. Det kræver naturligvis disciplin som med al anden uddannelse, men det er vores håb, at vi med online-akademiet kan opbygge et virtuelt studiemiljø, der kan hjælpe den studerende til at hænge i, når man nu ikke har mulighed for at tilhøre en klasse og have faste mødetidspunkter.”      

FIFPros styregruppe vil i den kommende tid se nærmere på alle de danske tilbagemeldinger og tage dem med i det kommende udviklingsarbejde.

Næste møde for FIFPros styregruppe er i juni i København.

I december 2009 annoncerede FIFPro, at der er nedsat en styregruppe som med støtte fra EU skal se på mulighederne for at etablere et nyt FIFPro Online Academy. Online-akademiet, som er en ”internetskole”, vil kunne give fodboldspillere mulighed for at følge fag sideløbende med deres professionelle karriere. På den måde vil det være nemmere for spillerne at begynde en mere normal tilværelse, når livet som professionel sportsudøver er færdigt.

FIFPro har blandt andet undersøgt efterspørgslen blandt spillerne i forskellige lande med et spørgeskema.

Undersøgelsen blandt Spillerforeningens medlemmer viste, at hele 66 procent af undersøgelsens deltagere er interesserede i at tage en uddannelse online. Heraf kunne 33 procent endvidere forestille sig at bruge 10 timer ugentlig på at studere. Fagene Sport/Idræt og Business er medlemmerne mest interesserede i at læse – henholdsvis 64 og 44 procent.

Rasmus Haagensen, som er projektleder i Study4player og medlem af FIFPros styregruppe, er glad for det pæne omfang af tilbagemeldinger men ikke overrasket over den positive holdning til online uddannelse:

Jeg opfatter medlemmernes positive tilbagemeldinger som en opbakning til det videre arbejde med at udvikle FIFPros Online Academy. Samtidig viser det, at nutidens fodboldspillere ved, hvor vigtigt det er at tage en uddannelse, og at det i højere grad er blevet et tema rundt omkring i klubberne.

Han fortsætter:
Online-uddannelsen kan for de spillere, der har meget vanskeligt med at møde til undervisning i dagtimerne, være en god mulighed for at kombinere karriere og studie på en fornuftig måde. Det kræver naturligvis disciplin som med al anden uddannelse, men det er vores håb, at vi med online-akademiet kan opbygge et virtuelt studiemiljø, der kan hjælpe den studerende til at hænge i, når man nu ikke har mulighed for at tilhøre en klasse og have faste mødetidspunkter.”      

FIFPros styregruppe vil i den kommende tid se nærmere på alle de danske tilbagemeldinger og tage dem med i det kommende udviklingsarbejde.

Næste møde for FIFPros styregruppe er i juni i København.

Tilbage