02. 03. 2008

Bestyrelsen: Derfor valgte vi at anke

Bestyrelsesmedlem Michael Gravgaard og formand Thomas Lindrup uddyber fredagens artikel i Ekstra Bladet og forklarer Spillerforeningens beslutning om at anke retssagen mod DBU.

Bestyrelsesmedlem Michael Gravgaard og formand Thomas Lindrup uddyber fredagens artikel i Ekstra Bladet og forklarer Spillerforeningens beslutning om at anke retssagen mod DBU.Ekstra Bladets fodboldredaktør, Allan Pedersen kaldte i mandagens udgave af Ekstra Bladet retssagen mellem DBU og Spillerforeningen for et ”tåbeligt slagsmål”. Artiklen gav ikke et fyldestgørende billede af, hvorfor Spillerforeningen har valgt at anke sagen til Højesteret. Derfor uddyber og præciserer Michael Gravgaard og bestyrelsesformand Thomas Lindrup nu, hvorfor retssagen er så vigtig for Spillerforeningens medlemmer, og hvad der er på højkant i de arbejdsretslige spilleregler.

"Jeg er på mine medlemmers vegne forpligtet til at sørge for, at vi selv har kompetencen til at forhandle arbejdsmæssige forhold ved en overenskomst, som det er gældende på det øvrige arbejdsmarked. Det er derfor Spillerforeningen har anket kendelsen fra Landsretten. "

Tror fortsat på dialogen

Thomas Lindrup mener, at dialog stadig er den rigtige vej frem:

"Vi ville naturligvis foretrække, at vi kunne løse det her med en formaliseret aftale, hvor DBU anerkender vores ret til at forhandle arbejdsmæssige forhold gennem en overenskomst."

Michael Gravgaard uddyber:

"Jeg tror fortsat på, at det vil være bedst at løse det her uden for retslokalerne. Det kræver naturligvis to parter, der er villige til at forhandle. Fra Spillerforeningens side kan jeg kun sige, at vi meget gerne forhandler om en løsning."

Michael Gravgaard slår i fredagens artikel i Ekstra Bladet desuden fast, at det har været bestyrelsens beslutning at indgive en anke.

"Øland er ansat og det er os i bestyrelsen, der udstikker retningslinjerne for arbejdet. Det her er på ingen måder Mads Ølands personlige prestigeprojekter," påpeger Michael Gravgaard.

Internationale spilleregler ingen hindring for aftale

Michael Gravgaard klargør i Ekstra Bladet, hvorfor FIFA's internationale regler ikke er nogen hindring for, at en overenskomst kan regulere arbejdsmæssige forhold i Danmark.

"Der er heller ingen tvivl om, at vi skal indordne os under FIFA-reglerne.
Men FIFAs lovgivningssystem er sådan indrettet, at der for visse områder er tale om ramme-lovgivning. Det giver spillerum for de enkelte nationer til at lave særskilte aftaler. Som eksempel kan jeg nævne transfervinduet, der lukker på et andet tidspunkt i Sverige/Norge frem for i Danmark, forklarer FCK-spilleren."

Thomas Lindrup uddyber, hvordan den internationale spillerforening FIFPro og FIFA allerede har indgået en aftale om rollefordelingen i fodboldverdenen:

"Vi er som medlem af FIFPro forpligtet til at acceptere aftalen med FIFA om, at FIFA's transferregler gælder, som de er aftalt nu. Men FIFA har samtidig accepteret, at deres transferregler ikke kan ændres uden FIFPro's accept. Desuden er det et vilkår i den nugældende overenskomst mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, at FIFA’s transferregler er gældende mellem parterne i Danmark med visse aftalte justeringer om træningskompensation, hvilket er et eksempel på den fleksibilitet der ligger i FIFA’s regelsæt."
Ekstra Bladets fodboldredaktør, Allan Pedersen kaldte i mandagens udgave af Ekstra Bladet retssagen mellem DBU og Spillerforeningen for et ”tåbeligt slagsmål”. Artiklen gav ikke et fyldestgørende billede af, hvorfor Spillerforeningen har valgt at anke sagen til Højesteret. Derfor uddyber og præciserer Michael Gravgaard og bestyrelsesformand Thomas Lindrup nu, hvorfor retssagen er så vigtig for Spillerforeningens medlemmer, og hvad der er på højkant i de arbejdsretslige spilleregler.

"Jeg er på mine medlemmers vegne forpligtet til at sørge for, at vi selv har kompetencen til at forhandle arbejdsmæssige forhold ved en overenskomst, som det er gældende på det øvrige arbejdsmarked. Det er derfor Spillerforeningen har anket kendelsen fra Landsretten. "

Tror fortsat på dialogen

Thomas Lindrup mener, at dialog stadig er den rigtige vej frem:

"Vi ville naturligvis foretrække, at vi kunne løse det her med en formaliseret aftale, hvor DBU anerkender vores ret til at forhandle arbejdsmæssige forhold gennem en overenskomst."

Michael Gravgaard uddyber:

"Jeg tror fortsat på, at det vil være bedst at løse det her uden for retslokalerne. Det kræver naturligvis to parter, der er villige til at forhandle. Fra Spillerforeningens side kan jeg kun sige, at vi meget gerne forhandler om en løsning."

Michael Gravgaard slår i fredagens artikel i Ekstra Bladet desuden fast, at det har været bestyrelsens beslutning at indgive en anke.

"Øland er ansat og det er os i bestyrelsen, der udstikker retningslinjerne for arbejdet. Det her er på ingen måder Mads Ølands personlige prestigeprojekter," påpeger Michael Gravgaard.

Internationale spilleregler ingen hindring for aftale

Michael Gravgaard klargør i Ekstra Bladet, hvorfor FIFA's internationale regler ikke er nogen hindring for, at en overenskomst kan regulere arbejdsmæssige forhold i Danmark.

"Der er heller ingen tvivl om, at vi skal indordne os under FIFA-reglerne.
Men FIFAs lovgivningssystem er sådan indrettet, at der for visse områder er tale om ramme-lovgivning. Det giver spillerum for de enkelte nationer til at lave særskilte aftaler. Som eksempel kan jeg nævne transfervinduet, der lukker på et andet tidspunkt i Sverige/Norge frem for i Danmark, forklarer FCK-spilleren."

Thomas Lindrup uddyber, hvordan den internationale spillerforening FIFPro og FIFA allerede har indgået en aftale om rollefordelingen i fodboldverdenen:

"Vi er som medlem af FIFPro forpligtet til at acceptere aftalen med FIFA om, at FIFA's transferregler gælder, som de er aftalt nu. Men FIFA har samtidig accepteret, at deres transferregler ikke kan ændres uden FIFPro's accept. Desuden er det et vilkår i den nugældende overenskomst mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen, at FIFA’s transferregler er gældende mellem parterne i Danmark med visse aftalte justeringer om træningskompensation, hvilket er et eksempel på den fleksibilitet der ligger i FIFA’s regelsæt."

Tilbage