14. 03. 2006

Kommunikationsmedarbejder i Spillerforeningen

Spillerforeningen søger en kommunikationsmedarbejder til tiltræden pr. 1. april 2006.

Spillerforeningen søger en kommunikationsmedarbejder til tiltræden pr. 1. april 2006.
Spillerforeningen, elitefodboldspillernes interesseorganisation, søger en kommunikationsmedarbejder til tiltræden pr. 1. april 2006.
Opgaver:
Som kommunikationsmedarbejder i Spillerforeningen er din primære funktion at varetage Spillerforeningens kommunikation til dets medlemmer, samarbejdspartnere og øvrig omverden gennem Spillerforeningens medier:
- Indersiden. Spillerforeningens medlemsmagasin
- www.spillerforeningen.dk
Spillerforeningen udgiver 6 gange årligt magasinet Indersiden, der udover at indeholde artikler omkring fodboldens forhold generelt også indeholder en faglig del. Du vil som kommunikationsmedarbejder skulle sætte rammerne for bladets udgivelse. Det vil sige, at du dels vil skulle skrive artikler til den faglige del af bladet, holde styr på deadlines og udsendelse af bladet, kommunikere med trykkeriet m.m. I funktionen vil du skulle samarbejde med Indersidens redaktør Dan H. Sørensen.
På Spillerforeningens hjemmeside vil du skulle sørge for en jævnlig opdatering af hjemmesiden. Du vil skulle skrive artikler og nyheder til hjemmesiden samt sørge for opdatering af øvrig information på hjemmesiden.
Du vil derudover skulle deltage i Spillerforeningens øvrige kommunikation til dets medlemmer.
Kvalifikationer:
God til skriftlig dansk,
God til at kommunikere både i tale og skrift,
Kendskab til redigering af hjemmesider samt EDB-kendskab generelt,
Fodbold- og sportsinteresseret,
Selvstændig/serviceminded/udadvendt.
Arbejdstid og -vilkår:
Stillingen kan besættes af både studerende med passende uddannelse eller færdiguddannende med interesse i deltidsansættelse.
15-20 timer pr. uge. Fastlægges efter aftale.
Overarbejde kan periodevis forekomme – skal afspadseres.
Ferie placeres fleksibelt i forhold til den ansattes ønsker og Spillerforeningens opgavepukler i årets løb.
Kvalifikationsbetinget løn efter aftale.
Skriftlig ansøgning sendes til Spillerforeningen, Pilestræde 35, 1., 1112 København K og stiles til direktør Mads Øland. Ansøgninger skal være Spillerforeningen i hænde senest den 23. marts 2006.
Spillerforeningen, elitefodboldspillernes interesseorganisation, søger en kommunikationsmedarbejder til tiltræden pr. 1. april 2006.
Opgaver:
Som kommunikationsmedarbejder i Spillerforeningen er din primære funktion at varetage Spillerforeningens kommunikation til dets medlemmer, samarbejdspartnere og øvrig omverden gennem Spillerforeningens medier:
- Indersiden. Spillerforeningens medlemsmagasin
- www.spillerforeningen.dk
Spillerforeningen udgiver 6 gange årligt magasinet Indersiden, der udover at indeholde artikler omkring fodboldens forhold generelt også indeholder en faglig del. Du vil som kommunikationsmedarbejder skulle sætte rammerne for bladets udgivelse. Det vil sige, at du dels vil skulle skrive artikler til den faglige del af bladet, holde styr på deadlines og udsendelse af bladet, kommunikere med trykkeriet m.m. I funktionen vil du skulle samarbejde med Indersidens redaktør Dan H. Sørensen.
På Spillerforeningens hjemmeside vil du skulle sørge for en jævnlig opdatering af hjemmesiden. Du vil skulle skrive artikler og nyheder til hjemmesiden samt sørge for opdatering af øvrig information på hjemmesiden.
Du vil derudover skulle deltage i Spillerforeningens øvrige kommunikation til dets medlemmer.
Kvalifikationer:
God til skriftlig dansk,
God til at kommunikere både i tale og skrift,
Kendskab til redigering af hjemmesider samt EDB-kendskab generelt,
Fodbold- og sportsinteresseret,
Selvstændig/serviceminded/udadvendt.
Arbejdstid og -vilkår:
Stillingen kan besættes af både studerende med passende uddannelse eller færdiguddannende med interesse i deltidsansættelse.
15-20 timer pr. uge. Fastlægges efter aftale.
Overarbejde kan periodevis forekomme – skal afspadseres.
Ferie placeres fleksibelt i forhold til den ansattes ønsker og Spillerforeningens opgavepukler i årets løb.
Kvalifikationsbetinget løn efter aftale.
Skriftlig ansøgning sendes til Spillerforeningen, Pilestræde 35, 1., 1112 København K og stiles til direktør Mads Øland. Ansøgninger skal være Spillerforeningen i hænde senest den 23. marts 2006.

Tilbage