Guide

Kontrakt

Lønforhandling, optioner, kontraktlængde og meget mere. Guiden til dig, der skal forhandle en ny kontrakt.

Måske skal du skrive din første kontrakt. Eller den sidste. Det kan også være, du skal du ud af din aftale, forlænge den eller indgå en helt ny én.

Uanset hvad kan du søge uvildig rådgivning hos os. Og det vil vi opfordre dig til at gøre – og gerne så tidligt i processen som muligt. For selvom der findes standardkontrakter både herhjemme og i udlandet, så er der en del, du skal være opmærksom på. Og som du kan påvirke. Men det er uhyre individuelt og beror derfor på individuel rådgivning.

Og den, mener vi, er bedst hos os. Fordi vi, som den vel eneste aktør omkring dig, udelukkende har dit bedste for øje. Har du brug for individuel og uvildig rådgivning? Find kontaktoplysninger på vores rådgivere her.

Hvis ikke, har vi her samlet værdifuld viden om forskellige aspekter af kontraktrådgivning. Er guiden lang? Ja. Er den udtømmende? Nej. Men den er et godt sted at starte.

Standardkontrakten er en god ramme

Hvis du er på kontrakt i Danmark, kender du den. DBU’s standardkontrakt. Det bør du i hvert fald gøre – om du er kvinde eller mand. For alle kontrakter i professionel fodbold i Danmark er indgået med udgangspunkt i netop standardkontrakten.

Der er nogle forskelle på indholdet af standardkontrakten på henholdsvis kvinde- og herresiden. Dem fremhæver vi løbende gennem guiden. Men fælles for dem er, at de sætter nogle overordnede rammer.

Herrernes overenskomst

På herresiden har vi siden 1999 indgået overenskomster med Divisionsforeningen. Aftaler, der sætter rammerne for professionel fodbold i Danmarksturneringen - fra minimumslønninger og forsikringer over uddannelse og mental sundhed.

Overenskomsten i herrefodbold betyder, at du som herrespiller er bedre stillet, end du er som kvindelig fodboldspiller. Så når forholdene mellem mænd og kvinder adskiller sig, skyldes det den overenskomst, mændene i årevis har kæmpet for.

Det forpligter din kontrakttype dig til

Som professionel fodboldspiller i Danmark findes der en række kontrakttyper. Du kan have fodbold som bibeskæftigelse, deltidsbeskæftigelse og fuldtidsbeskæftigelse. Og på herresiden er der også en traineeansættelse. De forskellige kontrakttyper har forskellige rettigheder og pligter. De fremgår specifikt af standardkontrakten, men vi har fremhævet nogle væsentlige opmærksomhedspunkter for de fire kontrakttyper.

Hvis du har fodbold som bibeskæftigelse, har du typisk også en anden beskæftigelse. For eksempel et studie eller et job. Og det er der taget hensyn til, når du skriver sådan en kontrakt. For den betyder, at du først må træne efter kl. 16:00 på hverdage, så du kan have et andet job. Og så har du i øvrigt to ugentlige fridage, hvor klubben ikke må arrangere nogen form for aktiviteter.

Hvis du har fodbold som deltidsbeskæftigelse, har du – som det er tilfældet, hvis du har fodbold som en bibeskæftigelse – muligvis også en anden beskæftigelse. Og det er der også i denne type taget hensyn til. Derfor skal du, sammen med klubben, angive et tidsrum på minimum fem sammenhængende timer i løbet af dagen, hvor du kan påtage dig andet arbejde. Og så har du krav på én ugentlig fridag. Resten af tiden skal du stå til rådighed for klubben.

Hvis du har fodbold som fuldtidsbeskæftigelse, skal du som udgangspunkt stå til rådighed for klubben, når de beder dig om det. Det betyder også, at du ikke kan påtage dig andet arbejde, medmindre klubben siger god for det.

Den sidste kontrakttype, der kun er en mulighed for herrerne, er en traineeansættelse. Den type ansættelse er skræddersyet til unge fodboldspillere. Hvis du er ansat som trainee, skal du have adgang til – og være i gang med – den lovpligtige grundskoleuddannelse eller en af Undervisningsministeriet godkendt ungdomsuddannelse. Med andre ord skal du uddanne dig, mens du spiller fodbold. Ser vi bort fra uddannelsesdelen, der altså er en forudsætning for at kunne skrive sådan en kontrakt, minder en traineeansættelse til forveksling om at have fodbold som fuldtidsbeskæftigelse.

Beskyt dig selv mod at blive sendt på ungdomsholdet

Når du indgår en kontrakt, kan meget være til forhandling. En ting, vi anbefaler, du står stejlt på, er, hvor du har »ret og pligt« til at træne og spille kamp. For med ét enkelt kryds i DBU’s standardkontrakt kan du som spiller beskytte dig selv mod at blive sendt på ungdoms- eller reserveholdet.

Du og din klub skal aktivt tage stilling til § 2 i Afsnit 2 i Standardkontrakten. Hvor forventer du at træne og spille kamp? Hvor forventer du i hvert fald ikke at skulle optræde? Vi hjælper dig med argumenter til at gennemføre dine forventninger.

Det kan synes som en lille ting – særligt i en kontraktforhandling, hvor alle har de bedste intentioner – men det kan blive afgørende for dig. Derfor anbefaler vi under ingen omstændigheder, at du sætter kryds ved første mulighed.

Optioner

Det første du skal vide om optioner er, at det kun er dig, der kan kalde dem. Det vil sige, at hvis du har forhandlet en option på et år mere i den kontrakt, er det kun dig – og altså ikke klubben – der kan aktivere den option. Det sikrer dig en smule fleksibilitet.

For optioner kan være med til at gøre din kontrakt dynamisk. Det kan være, du skriver en kontrakt på tre år med mulighed for yderligere et år. Eller at du skriver en kontrakt indeholdende en mulighed for at kontraktlængden forkortes.

Et andet eksempel er en frikøbsklausul, som kan også være hensigtsmæssig at have i kontrakten. Ligesom vi på kvindesiden også ser klausuler, der – på grund af udviklingen i dansk kvindefodbold – giver dig mulighed for at skifte frit, hvis en udenlandsk klub henvender sig.

Kontraktlængde

Din kontrakt er uopsigelig. Ja, du kan blive købt fri eller forhandle en ophævelse, men det bliver den ikke mindre uopsigelig af. Derfor skal du være helt klar på, hvad du forpligter dig til. Du skal kunne se dig gennemføre kontraktperioden.

Betyder det så, at vi anbefaler korte kontrakter? Det kan vi ikke svare entydigt på. For der kan være ræson i at skrive en lang kontrakt. Eksempelvis, hvis det er din sidste. Er det derimod den første, skal du spørge dig selv, hvor lang tid du har lyst til at være bundet til én specifik klub?

Nok nyder du en vis beskyttelse, hvis du skriver en lang kontrakt. Den kan være godt, hvis du bliver skadet eller præsterer under niveau. Eller bare har forhandlet en god kontrakt. Men du binder dig også til en klub.

Det er en kliché, at det går hurtigt i fodboldens verden. Men det går altså bare hurtigt i fodboldens verden. Derfor er det ikke nødvendigvis godt have en lang kontrakt. Heller ikke selvom, det er fordi, klubben satser på dig.

Jo kortere din kontrakt er, jo større er dit manøvrerum og din bevægelsesfrihed. Og bevægelsesfrihed kan være et vigtigt aspekt i en kort karriere.

Lønforhandling

Du kan være topscorer på minimumsløn eller lønførende som bænkevarmer. Dit karriereforløb er uforudsigeligt, og det gør en lønforhandling svær. Og det bliver ikke lettere af, at dem, du forhandler med, typisk har stor erfaring på området.

Det har vi også. Og vores erfaring siger os, at det – særligt for unge spillere – kan give god mening at gøre kontrakten dynamisk. Det kan gøres med en løntrappe, der er baseret på antal kampe eller en bonus ved et bestemt antal mål eller. Altså præstationsbaserede kriterier, der ændrer din løn, når et objektivt mål bliver indfriet. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis du som ungdomsspiller forhandler en kontrakt, der måske rækker ind i din seniorkarriere. Så du bliver belønnet for dine præstationer og dit øgede bidrag.

Hvis du er herrespiller, er du sikret en minimumsløn. Den har vi aftalt sammen med Divisionsforeningen for at sikre ordentlige forhold. Minimumslønnen er aftalt i fodboldens overenskomst, og den afhænger af din kontrakttype. Jo mere du forpligter dig til, jo højere er din minimumsløn. Minimumslønsatserne reguleres årligt med udviklingen i lønindekset for den private sektor. Derfor er minimumslønningerne for perioden 1.7.2024-30.6.2025 følgende:

Minimumsløn
KontrakttypeLøn i kroner
Bibeskæftigelse (kontraktlængde op til to år)4.437
Bibeskæftigelse (kontraktlængde over to år)8.761
Deltid13.653
Fuldtid24.803
Trainee5.006

Hvis du er kvindespiller, er der ikke nogen minimumsløn. Derfor skal du i første omgang være påpasselig med, hvad du forpligter dig til (jævnfør de forskellige kontrakttyper), og hvad du bliver betalt for at opfylde de forpligtelser. Det kan synes attraktivt at være fuldtidsansat i en fodboldklub, men, som vi beskrev ovenfor, begrænser det dine muligheder. Så hvad er et fuldtidsarbejde værd for dig?

    Få opdateringer fra os

    Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.