Guide

Ferie

Fire ting, du skal vide om ferie.

Det, du skal til at læse nu, er gældende for alle, der er på kontrakt i Danmark. Uanset om du er kvinde- eller herrespiller. For selvom det reelt er reguleret i herrernes overenskomst, så fremgår det ogsåaf standardkontraktenfor kvindespillere. 

Når det handler om ferie, skal du vide fire ting:

  1. Du er (som alle andre lønmodtagere) underlagt den nye ferielov
  2. Du skal aftale med klubben, hvornår du holder ferie
  3. Du har ret til løn under ferie
  4. Du har ret til 12,5 procent af engangsbetalinger og bonusser

Vi opfordrer dig til at ringe ind, hvis du har spørgsmål. Men her følger i første omgang en kort forklaring af de fire punkter.

Den nye ferielov

Hvis du er ny på arbejdsmarkedet, er det slet ikke sikkert, at du kender den gamle ferielov. Det vil alt andet lige gøre det nemmere at forstå. Men hvis du er en af de erfarne, kan det være, at den nye måde at optjene og afholde ferie på lige skal falde på plads.

I den nye ferielov operer man med det, der hedder samtidighedsferie. Det betyder, at man optjener og afholder ferie i de samme perioder. I hvert fald næsten. Perioden, hvor man optjener ferie, går fra 1. september til 31. august. Og den ferie kan afholdes fra 1. september til 31. december året efter. Altså har man et år til at optjene ferie, mens man kan afholde ferien inden for det år plus yderligere tre måneder.

Den måde at optjene og afholde ferie har gjort det mere simpelt. Men du skal stadig holde tungen lige i munden – særligt, hvis du skifter klub i løbet af ferieåret. Her kan vi levere rådgivning og sikre, at alt er, som det skal være.

Hovedferie og restferie

Når det kommer til din ferie, skelner vi mellem din hovedferie og din restferie.Hvis du er på en deltids- eller fuldtidskontrakt, har du som minimum ret til to ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Og den, altså din hovedferie, skalså vidt muligt skal varsles tre måneder før afholdelse af din klub.

Hvis du har fodbold som en bibeskæftigelse, har du ret til tre ugers sammenhængede ferie i perioden 1. maj til 30. september, som ligeledes så vidt muligt skal varsles tre måneder for afholdelse.

Du har i alt ret til fem ugers ferie. Din restferie udgør den rest, du har tilovers, når du har afholdt din hovedferie. Altså enten tre eller to uger afhængigt af din kontrakt.

Restferien behøver modsat hovedferien ikke at være sammenhængende. Den skal afvikles uden for periode, hvor Danmarksturneringen afvikles, og det skal aftales med klubben under passende hensyntagen til klubbens rimelige ønsker, som det hedder sig.

Du har ret til løn under ferie

Overskriften giver det væk. Du har ret til løn under ferie. Det betyder i al sin enkelthed, at du får den løn, du har aftalt i din kontrakt, mens du er på ferie. Det forudsætter, at du har optjent ferie, som du gør løbende, eller hvis du har aftalt forskudsferie med din klub.

12,5 procent af engangsbeløb

Som fodboldspiller kan der være stor forskel på, hvordan din kontrakt er skruet sammen. Nogle kontrakter er i højere grad baseret på bonusser end andre. Det kan være en god idé at have en bonusbaseret kontrakt for både dig og klubben, fordi det giver en dynamisk kontrakt, hvor du bliver betalt baseret på dine præstationer.

Fordi mange kontrakter indeholder – og i vid udstrækning er baseret på – bonusser, har vi sammen med Divisionsforeningen aftalt, at du har ret til 12,5 procent af de fleste engangsbetalinger og bonusser. For eksempel nationale præstationsbonusser, sign on feeog lignende.

Michael Døi

Michael Døi

Chefjurist

Hvis du har spørgsmål til ferie.

Få opdateringer fra os

Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.