11

Spiller til Spiller11.10.2023

97: Explainer: Forstå de nye agentregler

Play button

Allan Reese tager dig igennem de nye agentregler. For hvad betyder de for spilleren? For den unge spiller under 18 år? For agenten og for sporten? Bliv klogere på de nye agentregler i vores explainer.

Lyt og abonnér: Spotify, Apple Podcast

Play button
00:00
Sound

»Jo mere gennemsigtighed og transparens vi opnår ved at få parterne til at agere efter nogle fornuftige regler, desto bedre er det for branchen. Det kræver, at flest muligt bliver informeret om, hvad man kan, og hvad man ikke kan.«

Sådan siger Allan Reese. Han er rådgiver og vicedirektør hos os i Spillerforeningen og har i årevis rådgivet vores medlemmer i ind- og udland. Gennem et helt liv i professionel fodbold, blandt andet også som agent, har han opbygget en enorm indsigt og set det meste.

I denne explainer tager han dig igennem de nye agentregler, der ifølge ham »er blevet strammet op og forsøgt gjort mere gennemsigtige.«

Færre penge ud af branchen

Den 1. oktober 2023 trådte FIFAs nye agentregler i kraft. De nye regler lægger blandt andet et loft på, hvor meget en agent kan tjene. Ifølge de nye regler må en spiller maksimalt betale fem procent af en årlig spillerløn op til $200.000,-. Og for den del af en årlig spillerløn, som overstiger $200.000,-, må spilleren maksimalt betale tre procent.

»Det trækker penge ud af fodboldmarkedet, og det har branchen ikke brug for«

Allan Reese i 'Spiller til Spiller'

»Som udgangspunkt hilser vi det velkommen, at man forsøger at gøre op med, at agenter tjener styrtende mange penge på at repræsentere en fodboldspiller.«

Allan Reese understreger, at agenter har en berettigelse, og at de skal have en fair betaling for deres arbejde. Han anerkender også, at loftet rammer agenter, der forhandler kontrakter i danske klubber, hårdere, end det rammer agenter, der arbejder med spillere i for eksempel Premier League .

»Jeg kunne godt have håbet på, at der var en større fleksibilitet i procentsatserne, fordi det er vanskeligere at kunne leve af at få fem procent inklusive moms i Danmark af danske lønninger, hvorimod det i England, Tyskland og Italien nok er lidt lettere,« som han forklarer.

Men overordnet set er det ikke desto mindre positivt, »at man prøver at regulere markedet.« De store agenthonorarer, vi tidligere har set, har nemlig ikke været til gavn for branchen.

»Det trækker penge ud af fodboldmarkedet, og det har branchen ikke brug for.«

Større beskyttelse af unge spillere

I de nye agentregler er der flere ændringer, der skaber større beskyttelse af unge spillere. Konkret er de termer, FIFA bruger, blevet defineret tydeligere. Det kommer eksempelvis til udtryk, når det drejer sig om, hvad det vil sige at ’kontakte’ en spiller.

For ifølge FIFAs regler må danske spillere ikke kontaktes af agenter tidligere end seks måneder inden deres 15-års fødselsdag. Hvor det tidligere var oppe til fortolkning, hvad det vil sige at kontakte en spiller, er det nu tydeligt defineret.

»Jeg håber, at både spillere og forældre til unge spillere vil være nysgerrige på, hvordan de nye agentregler kommer til at fungere, og hvad det betyder for den enkelte spiller«

»I de nye regler er det helt konkret beskrevet, hvad en kontakt til en ung spiller. Det er, at du ikke må kontakte dem fysisk eller digitalt, og du må heller ikke få andre til at kontakte spilleren med henblik på at komme i realitetsforhandlinger om en agentaftale.«

»Det er skåret forholdsvist meget ud i pap, hvad man må, og hvad man ikke må.«

I dialog med DBU om dobbeltrepræsentation

Med de nye regler må en agent repræsentere både en købende klub og en spiller i en forhandling. Det fænomen kaldes dobbeltrepræsentation, og den konstruktion er der nogle åbenlyse udfordringer ved. For hvis interesser repræsenterer agenten, når begge parter i forhandlingen betaler agenten?

»Man skal være enormt opmærksom på de mekanismer, der kan opstå i sådan en situation,« siger Allan Reese i udsendelsen.

DBU anerkender, at der er udfordringer ved netop dobbeltrepræsentation, og de har – i skærpelse af FIFAs regler – lavet en såkaldt ’Dual Representation Form’, der skal indgås som trepartsaftale. Det skridt roser Allan Reese, når nu FIFAs regler giver mulighed for dobbeltrepræsentation, men vores vicedirektør er samtidig gået i dialog med DBU om at præcisere teksten.

»Der er nogle beskrivelser i repræsentationsaftalen, som vi godt kunne ønske os var beskrevet lidt bedre og tydeligere. Måske handler det om, at vi skal forstå det endnu bedre, men som udgangspunkt vil vi gerne have, at der bliver klarere beskrivelser af de regler, vi alle skal lave efter.«

Spar med os

Når du har hørt vores explainer, er du klogere på FIFAs nye agentregler. Det stiller dig åbenlyst bedre – hvad enten du er spiller eller forælder til en spiller.

»Jeg kan ikke sige det ofte nok. Vi mener, at informationsniveauet skal være større hos alle parter,« fastslår Allan Reese, og slutter:

»Jeg håber, at både spillere og forældre til unge spillere vil være nysgerrige på, hvordan de nye agentregler kommer til at fungere, og hvad det betyder for den enkelte spiller.«

Hvis du alligevel har spørgsmål, så tag kontakt til os. Og hvis du er forældre til en ung fodboldspiller, kan du med fordel deltage i vores forældremøder, hvor vi klæder jer på til mødet med den professionelle fodboldbranche.

Du finder ’Spiller til Spiller’ i Apple Podcast, Spotify eller dér, hvor du lytter til podcast.

Allerede eksisterende agentaftaler

Som noget helt særligt skal alle eksisterende agentaftaler, indgået efter 1. januar 2023, men inden 1. oktober 2023, også opfylde de nye agentregler.

Det betyder, at hvis en eksisterende repræsentationsaftale indeholder aftale om et agenthonorar til agenten på eksempelvis ti procent, så bliver betalinger efter 1. oktober 2023 reguleret i henhold til beskrivelsen af begrænsning af honorar ovenfor.

Eksisterende repræsentationsaftaler indgået før 1. januar 2023 skal ikke nødvendigvis følge de nye agentregler.

Få opdateringer fra os

Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.