5

Artikel5.3.2020

Spillerne i Roskilde har været udsat for urimelig stor belastning

Spillerne i FC Roskilde er totalt renset. Det står klart, efter at også politiet har valgt at afslutte deres undersøgelse uden sigtelser. Det har været en stor belastning for spillerne at have haft en så alvorlig anklage hængende over hovedet, og forløbet bør give anledning til at kigge systemet igennem, mener administrativ chef i Spillerforeningen, Michael Sahl Hansen.

Af Martin Dons

Fodboldspillerne i FC Roskilde kan langt om længe lægge en frustrerende og ubehagelig periode af deres liv bag sig. For de er nu én gang for alle renset for mistanke om matchfixing, efter at også politiet har valgt at droppe sagen. Det gjorde DIF allerede tilbage i begyndelsen af juli sidste år.

Det glæder administrativ chef i Spillerforeningen, Michael Sahl Hansen, at der nu er sat endeligt punktum i sagen, som har haft store konsekvenser for den daværende spillertrup i FC Roskilde.

- Det har været en stor belastning for spillerne at have haft en så alvorlig anklage hængende over hovedet. Det er jo en anklage, som er potentielt karrieretruende. Det er voldsomt ubehageligt og kan have store konsekvenser, siger Michael Sahl Hansen.

- Det er jo det helt fundamentale for en atlet, at man kæmper for at vinde og ikke snyder med doping eller matchfixing. Først droppede DIF sagen, og nu har politiet gjort det samme, så det betyder altså, at de her spillere er fuldstændig renset, selv om de aldrig nogensinde har været hverken anklaget eller sigtet. Det er vigtigt at slå fast, siger Michael Sahl Hansen.

Han mener, at hele forløbet har været problematisk.

- Det er stærkt problematisk, at sager som denne i praksis undersøges og håndteres af DIF ud fra en præmis om omvendt bevisbyrde, og at en samlet spillertrup mistænkeliggøres uden nogen konkrete beviser. Og det er endnu mere problematisk, at DIF i sine undersøgelser via trusler om sanktioner forsøgte at presse samtlige spillere til at give DIF indsigt i både spillernes og deres partneres private forhold, siger Sahl Hansen og fortsætter.

- Når det gælder sager om matchfixing, hvor der er direkte sammenhæng mellem sportens egne sager og mulige straffesager, bliver DIF og specialforbundene simpelthen nødt til at anerkende og håndhæve de helt basale retsprincipper, som vi også kender dem fra strafferetten. Og det er ganske enkelt ikke sket i denne sag.

- Sagens forløb udstiller, at det interne retssystem, som DIF har etableret, simpelthen ikke er egnet til at håndtere en sag som denne. Det krænker spillernes rettigheder og kan ikke håndtere de enorme risici – både personlige og karrieremæssige – der er forbundet med at blive mistænkt i sager som denne.

- Det skaber ganske enkelt mistillid til systemet og retssikkerheden hos spillerne og os i Spillerforeningen, når sagerne efterforskes af DIF’s administration på baggrund af DIF’s egne regler, og når eventuelle sager så tilmed vil blive rejst for interne organer nedsat under DIF. Populært sagt har DIF som organisation alle kasketterne på som både lovgivende, dømmende og udøvende magt – uden i øvrigt i processen at anerkende og involvere Spillerforeningen som spillernes repræsentant, når reglerne skal udfærdiges, eller når de dømmende organer skal nedsættes.

- Vi håber nu, at vi med forløbet og resultatet i denne sag en gang for alle har fået syn for sagen på, at der er et akut behov for, at DIF og de øvrige specialforbund tager initiativ til, at vi alle sammen sætter os ned og får kigget grundigt på, hvordan der kan etableres et domstolssystem på sportens område, som både er og opfattes som uafhængigt, upartisk og retssikkerhedsmæssigt i orden. Den proces vil vi fra spillersiden meget gerne deltage i.

Spillerforeningens administrative chef savner også, at der er mere fortrolighed, når sager som den i Roskilde pågår, så man ikke mistænkeliggør en hel trup samt dennes ægtefæller og kærester.

- Et af de store problemer i hele den her sag er, at DIF har været meget åbenmundede i hele forløbet. Vi ønsker, at der er et rum for fortrolighed uden behov for at delagtigere oplysninger med medierne, når sådan en undersøgelse pågår. Under den nuværende arbejdsgang lider de, der bliver undersøgt og frikendt. Det har været tilfældet her, at nogen, der aldrig har gjort noget som helst forkert samt deres partner, har været under en meget alvorlig anklage, siger Michael Sahl Hansen.

Få opdateringer fra os

Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.