18

Artikel18.8.2016

Ny afgørelse om ulovlig betaling af kørepenge straffer spillerne hårdt – men glemmer de ansvarlige ledere

Fodboldens disciplinærinstans har i juni afgjort, at en række nuværende og tidligere spillere fra Middelfart G&BK ifalder straf i form af advarsler, bøder og karantæne.

Af Spillerforeningen

Fodboldens disciplinærinstans har i juni afgjort, at en række nuværende og tidligere spillere fra Middelfart G&BK ifalder straf i form af advarsler, bøder og karantæne. Dette fordi spillerne burde have vidst, at klubbens udbetaling af kørepenge, som klubben over en årrække har organiseret og fastholdt overfor spillerne, var ulovlig.

Spillerforeningen har i samråd med de medlemmer, der er påvirket af sagen besluttet, at afgørelserne fra DBU’s disciplinærinstans ikke bliver anket. Spillerne accepterer derfor den straf, de er blevet pålagt.

Uanset dette ønsker Spillerforeningen dog at belyse den urimelige forskelsbehandling, som Fodboldens disciplinærinstans tilsyneladende arbejder med, når de fordeler ansvaret i ovennævnte sag.

Det fremgår af disciplinærinstansens afgørelse, at ledelsen i Middelfart G&BK er fundet ansvarlig for overtrædelserne. Samtidig fremgår det, at ledelsen i denne sag for så vidt er blevet sanktioneret ved Fodboldens disciplinærinstans’ kendelse af 13. februar 2016, hvor klubben blev frataget point og idømt en bøde. Herefter vælger man kun at straffe spillerne personligt. Man finder det altså passende, at spillerne straffes personligt, mens lederne, som anses for ansvarlige for overtrædelserne, ikke straffes personligt.

- En adskillelse af spillere og ledere er ikke bare åbenlyst urimelig. Den er også langt fra formålstjenlig, da lederne i klubberne fremover så kan være sikre på, at de ikke bliver straffet for den slags overtrædelser. Dermed kan de uden særlige konsekvenser fortsætte med at forsøge at snyde systemet, mens spillerne er de eneste der bliver straffet, siger Jeppe Curth, Formand for Spillerforeningen.

- De personer, der sidder i Fodboldens disciplinærinstans er klubfolk, valgt ind af DBU’s bestyrelse. Jeg er derfor ikke overbevist om at fodboldens disciplinærudvalg kan være 100% objektive, når det gælder en lige straf til både spillere og en klubledelse. Det er i hvert fald påfaldende, at en disciplinærinstans bestående af klubfolk netop friholder ledelsen for personlig straf, men i stedet kun fokuserer på spillerne, fortsætter Jeppe Curth og tilføjer:

- Jeg ville elske hvis man kunne have spillerrepræsentanter repræsenteret i Discplinærudvalget, så man ikke kan så tvivl om deres afgørelser.

Fodboldens disciplinærinstans pointerer i afgørelsen, at lederne jo allerede er blevet straffet i medfør af disciplinærinstansens afgørelse af 13. februar 2016, hvori klubben blev idømt et pointtab og bøde. Hertil må det pointeres, at spillerne i lige så høj grad som lederne lider under denne straf af klubben.

- Det er noget vrøvl, at lederne i klubben skulle være mere påvirket af pointtab end spillerne. Spillerne er ansat til at skabe resultater, og selvfølgelig bliver man som spiller voldsomt påvirket af en stor pointstraf til klubben, og spillerne lider i høj grad også under, at store bøder giver dårligere økonomi i klubben, og dermed færre midler til rådighed til eksempelvis løn til spillere nu og i fremtiden, slutter Jeppe Curth.

Spillerforeningen må opfordre til, at DBU og Fodboldens disciplinærinstans genovervejer, hvordan man bedst kommer problemet med ulovlig udbetaling af kørselsgodtgørelse til livs, herunder særligt hvordan de involverede parter straffes ved overtrædelser.

Få opdateringer fra os

Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.