8

Artikel8.10.2013

Aftale mellem Spillerforeningen og Brøndby IF

Spillerforeningen og Brøndby IF er i dag nået til enighed om efterbetaling af manglende feriegodtgørelse, løn og pension.

Af Spillerforeningen

Spillerforeningen og Brøndby IF er i dag nået til enighed om efterbetaling af manglende feriegodtgørelse, løn og pension. Aftalen betyder, at Brøndby IF nu indbetaler 29,4 mio. kroner. Tilbage i februar har klubben afregnet et beløb på 4,2 mio. kroner for tre prøvesager anlagt af Spillerforeningen.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, siger om aftalen:

- Vi er selvfølgelig tilfredse med, at vi i dag kan lukke denne sag i enighed med Brøndby IF, så medlemmerne nu kan modtage efterbetaling. Dialogen med klubbens formand, Aldo Petersen, har været god og professionel, og klubben har været meget samarbejdsvillig i de fælles bestræbelser på at beregne det samlede krav. Vi ser frem til samarbejdet med Brøndby IF på en lang række områder de kommende år. En kæmpe sten i skoen er nu væk.

Brøndby IFs formand Aldo Petersen supplerer:

- Det har været et slidsomt forløb for begge parter, siden sagen kom frem. Brøndby IF og Spillerforeningen har undervejs udfordret hinanden på argumenter, og retorikken har også været kontant. Sådan er det nogle gange, når man er uenig. Den nye bestyrelse i Brøndby IF har fra dag ét haft et stærkt ønske om at få afsluttet denne sag. Som klub og virksomhed har vi brug for at komme videre og lægge uenigheden bag os. Derfor er jeg glad for, at det nu er lykkes at lande en aftale med Spillerforeningen, og jeg vil gerne kvittere for den positive attitude, som jeg har mødt under mine samtaler med Mads Øland.

Brøndby IF: Kendelse danner præcedens
Den 11. september 2012 afgjorde Fodboldens Voldgiftsret, at Brøndby IF skulle efterbetale manglende feriegodtgørelse, løn og pension til tre spillere i en prøvesag. Ligeledes skulle Brøndby IF betale renter og bod. Brøndby IF afregnede de i medfør af prøvesagen konkrete beløb til Spillerforeningen i februar 2013.

Efter yderligere et forløb i Fodboldens Voldgiftsret vurderer Brøndby IF, at kendelsen danner præcedens for betaling af feriegodtgørelse, løn og pension i sager, som er lignende de sager, som prøvesagen afgjorde.

Elementerne i aftalen mellem Spillerforeningen og Brøndby, der følger principperne i kendelsen, betyder:

  • Efterbetaling af pension til alle spillere over 20 år med to måneders anciennitet - spillere, som ikke har fået oprettet en obligatorisk pensionsordning. Der skal efterbetales både arbejdsgiverbidraget og lønmodtagerbidraget
  • Efterbetaling af løn og pension til alle spillere, hvor der er oprettet en pensionsordning via en bruttoordning, hvor arbejdsgiverbidraget er modregnet i lønnen. Der skal efterbetales den manglende løn og det reducerede pensionsbidrag
  • Efterbetaling af feriegodtgørelse på 12½ % af al bonus
  • Efterbetaling af bonus og feriegodtgørelse på 12½ % af al bonus, hvor der er anvendt en bruttolønsordning for afregning af feriegodtgørelse af bonus
  • Efterbetaling af feriegodtgørelse på 12½ % af alle engangsbetalinger – herunder sign-on- og sign-off-fees
  • Betaling af renter af alle ovenstående efterbetalingsbeløb i overensstemmelse med kendelsen
  • Betaling bod på 10 % til Spillerforeningen af alle ovenstående efterbetalingsbeløb og renter

I Brøndby IF har 94 spillere penge til gode. Disse spillere vil nu modtage deres efterbetaling. Brøndby IF afregner efterbetalingen med renter og bod til Spillerforeningen, som herefter vil videreformidle beløbet til de respektive medlemmer af Spillerforeningen.

Få opdateringer fra os

Bliv opdateret på det seneste omkring Spillerforeningens aktiviteter og det danske fodbold miljø. Få nyheder og annonceringer af events direkte i din indbakke.