10. 03. 2011

Spillerforeningen har fremsendt klageskrift til Divisionsforeningen vedr. Brøndby IF

Spillerforeningen har fremsendt klageskrift mod Divisionsforeningen vedrørende Brøndby IF omkring manglende udbetaling af feriepenge, ferietillæg og pension til spillerne. Kravet lyder samlet på 23.398.754 kr.

Spillerforeningen har fremsendt klageskrift mod Divisionsforeningen vedrørende Brøndby IF omkring manglende udbetaling af feriepenge, ferietillæg og pension til spillerne. Kravet lyder samlet på 23.398.754 kr.

Foto © Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
 
Ifølge den nugældende overenskomst er kontraktspillere bl.a. sikret 12,5 % i feriepenge af sign-on fee, sign-off fee og bonusser samt 1 % i ferietillæg og 4,8 % i pension. Spillerforeningen er imidlertid blevet opmærksom på, at en række klubber, herunder Brøndby IF, mangler at udbetale visse af disse løndele til sine spillere.
 
Spillerforeningen har på vegne af 57 medlemmer opgjort Brøndby IF’s skyldige beløb fra 2004 og frem til 15.957.905 kr. plus et rentekrav på 7.440.849 kr., hvilket samlet giver 23.398.754 kr. Herudover har Spillerforeningen gjort krav om bod.
 
Spillerforeningen har rejst krav til Brøndby IF som den første klub men er i gang med at gennemgå medlemmernes lønforhold i andre klubber med henblik på at opgøre typerne af fejlene og omfanget af dem. Klageskrifterne vil herefter blive fremsendt til Divisionsforeningen vedrørende de pågældende klubber.
 
Overenskomsten sikrer bl.a. spillerne

 • 12,5 % i feriegodtgørelse af alle kontante betalinger/løndele (fx sign-on fee, sign-off fee og bonusbetalinger)
 • 4,8 % i pension af grundlønnen
 • 1 % i ferietillæg af den feriepengeberettigede løn

 
Hvad siger overenskomsten?

§ 12 – Ferie
 
12.1.
Kontraktansatte fodboldspillere er omfattet af ferieloven. Som feriepengeberettiget løn anses alle skattepligtige kontante betalinger/løndele fra klubben. Fremover gælder følgende:

 • Spillere får grundløn under ferie.
 • Spilleren modtager 12,5 % i feriegodtgørelse af alle øvrige kontante i Danmark skattepligtige løndele (fx sign-on fee, sign-off fee, bonusbetalinger).
 • Lønelementer, som beregnes som en andel af en indtjening til klubben fratrækkes 11,11% ved lønudbetaling. Efterfølgende modtager spilleren 12,5 % i feriegodtgørelse af disse kontante løndele.

Ovenstående kategorier skal klart fremgå af standardkontrakten, så der i hver enkelt kategori ikke er tvivl om reglerne.
 
Ferietillæg udbetales af hele den feriepengeberettigede løn, som Ferieloven beskriver.
 
§ 14 – Pension
 
14.1.
Der indføres en obligatorisk pensionsordning, hvorefter der indbetales 4,8% af spillerens grundløn på en pensionsordning. Omfattet af denne ordning er kontraktspillere over 20 år med mindst 2 måneders anciennitet i klubben. Pensionsbidraget finansieres af klubben med 2/3 del og spilleren med 1/3 del. Ovenstående gennemføres i et samarbejde mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen i form af fælles aftale med et livsforsikringsselskab. Parterne vil inden 14 dage fra ikrafttræden i fællesskab lave et udbudsgrundlag for i markedet at kunne opnår bedst mulige vilkår for ordningen.

Foto © Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
 
Ifølge den nugældende overenskomst er kontraktspillere bl.a. sikret 12,5 % i feriepenge af sign-on fee, sign-off fee og bonusser samt 1 % i ferietillæg og 4,8 % i pension. Spillerforeningen er imidlertid blevet opmærksom på, at en række klubber, herunder Brøndby IF, mangler at udbetale visse af disse løndele til sine spillere.
 
Spillerforeningen har på vegne af 57 medlemmer opgjort Brøndby IF’s skyldige beløb fra 2004 og frem til 15.957.905 kr. plus et rentekrav på 7.440.849 kr., hvilket samlet giver 23.398.754 kr. Herudover har Spillerforeningen gjort krav om bod.
 
Spillerforeningen har rejst krav til Brøndby IF som den første klub men er i gang med at gennemgå medlemmernes lønforhold i andre klubber med henblik på at opgøre typerne af fejlene og omfanget af dem. Klageskrifterne vil herefter blive fremsendt til Divisionsforeningen vedrørende de pågældende klubber.
 
Overenskomsten sikrer bl.a. spillerne

 • 12,5 % i feriegodtgørelse af alle kontante betalinger/løndele (fx sign-on fee, sign-off fee og bonusbetalinger)
 • 4,8 % i pension af grundlønnen
 • 1 % i ferietillæg af den feriepengeberettigede løn

 
Hvad siger overenskomsten?

§ 12 – Ferie
 
12.1.
Kontraktansatte fodboldspillere er omfattet af ferieloven. Som feriepengeberettiget løn anses alle skattepligtige kontante betalinger/løndele fra klubben. Fremover gælder følgende:

 • Spillere får grundløn under ferie.
 • Spilleren modtager 12,5 % i feriegodtgørelse af alle øvrige kontante i Danmark skattepligtige løndele (fx sign-on fee, sign-off fee, bonusbetalinger).
 • Lønelementer, som beregnes som en andel af en indtjening til klubben fratrækkes 11,11% ved lønudbetaling. Efterfølgende modtager spilleren 12,5 % i feriegodtgørelse af disse kontante løndele.

Ovenstående kategorier skal klart fremgå af standardkontrakten, så der i hver enkelt kategori ikke er tvivl om reglerne.
 
Ferietillæg udbetales af hele den feriepengeberettigede løn, som Ferieloven beskriver.
 
§ 14 – Pension
 
14.1.
Der indføres en obligatorisk pensionsordning, hvorefter der indbetales 4,8% af spillerens grundløn på en pensionsordning. Omfattet af denne ordning er kontraktspillere over 20 år med mindst 2 måneders anciennitet i klubben. Pensionsbidraget finansieres af klubben med 2/3 del og spilleren med 1/3 del. Ovenstående gennemføres i et samarbejde mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen i form af fælles aftale med et livsforsikringsselskab. Parterne vil inden 14 dage fra ikrafttræden i fællesskab lave et udbudsgrundlag for i markedet at kunne opnår bedst mulige vilkår for ordningen.

Back