02. 03. 2011

Forlig mellem FC Nordsjælland og Simon Richter

Dags dato er der mellem FC Nordsjælland og Simon Richter indgået forlig dækkende perioden mellem fratrædelsestidspunktet og kontraktudløb. Det er Divisionsforeningen og Spillerforeningen, som har forestået disse forhandlinger.

Dags dato er der mellem FC Nordsjælland og Simon Richter indgået forlig dækkende perioden mellem fratrædelsestidspunktet og kontraktudløb. Det er Divisionsforeningen og Spillerforeningen, som har forestået disse forhandlinger.Begge parter har udvist god forståelse for hinandens bevæggrunde, hvorfor et konstruktivt forlig derfor har været muligt at indgå parterne imellem. Ingen af parterne har yderligere kommentarer.
 
Læs nærmere om sagen her.Begge parter har udvist god forståelse for hinandens bevæggrunde, hvorfor et konstruktivt forlig derfor har været muligt at indgå parterne imellem. Ingen af parterne har yderligere kommentarer.
 
Læs nærmere om sagen her.

Back