11. 03. 2011

Feriepengesag: Præcisering omkring forældelse og ekstra kontingent

I Tipsbladet den 11. marts fremgår det, at spillerne kun har krav på feriepenge fra 2009 og frem grundet forældelsesfrist. Dette er imidlertid ikke korrekt, da Spillerforeningen har sikret sig transport i feriepengekrav hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

I Tipsbladet den 11. marts fremgår det, at spillerne kun har krav på feriepenge fra 2009 og frem grundet forældelsesfrist. Dette er imidlertid ikke korrekt, da Spillerforeningen har sikret sig transport i feriepengekrav hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

Foto © Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
 
Den 28. december 2010 gav Arbejdsmarkedets Feriefond uigenkaldelig og ubetinget transport (dvs. overdragelse til eje) til Spillerforeningen. Transporten omfatter feriegodtgørelse (feriepenge) og ferietillæg af ferieberettiget løn herunder fx sign-on fee, sign-off fee og bonusbetalinger for optjeningsårene 2004, 2005 og 2006 samt renter.
 
Se brev fra Arbejdsmarkedet Feriefond her.
 
Dette fremgår også af et brev sendt til Divisionsforeningen pr. fax og mail den 28. december 2010.
 
Den 30. september 2009 fremsendte Spillerforeningen mæglingsmødebegæring vedrørende alle klubber til Divisionsforeningen, hvor der blev gjort krav på manglende feriepenge og ferietillæg. Henvendelsen skete rettidigt, idet fristen var den 1. oktober 2009. Derved er Spillerforeningens medlemmer sikrede feriepenge og ferietillæg for optjeningsårene fra 2007 og frem.
 
Direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, udtaler: ”Vi har fremlagt dokumentationen i klageskriftet til Divisionsforeningen omkring de manglende feriepenge og ferietillæg. Divisionsforeningen er derfor udmærket klar over vores krav, og spillernes ret til at få, hvad de har til gode fra 2004 og frem.
 
Se mæglingsmødebegæringen her.
 
www.tipsbladet.dk påstår avisen samtidig, at størstedelen af pengene vil ende i Arbejdsmarkedets Feriefond og statskassen grundet den omtalte forældelsesfrist. Dette er imidlertid heller ikke korrekt. De skyldige beløb vil blive overført til Arbejdsmarkedets Feriefond og videre til Spillerforeningen, som herefter udbetaler til sine medlemmer.
 
At pengene udbetales til Spillerforeningen er normal praksis og sker, for at Spillerforeningen kan sikre sig, at de indbetalte beløb stemmer. Når dette er blevet undersøgt, udbetales pengene til medlemmerne.
 
 
Opkrævning af ekstra kontingent
Tipsbladet fortæller desuden, at Spillerforeningen opkræver medlemmer, der får hjælp i sagen, et ekstra kontingent på 5 % af alle eventuelle bruttoudbetalinger. Det er korrekt, at hvert medlem, som får hjælp til at få udbetalt feriepenge og ferietillæg, bliver opkrævet dette ekstra kontingent. Det skyldes det ekstraordinære omfang af sagen.
 
Bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen, Thomas Kristensen, udtaler: ”Så snart omfanget af sagen gik op for os, kunne vi se, at vi ikke kunne hjælpe vores medlemmer med vores eksisterende ressourcer. Vi er derfor blevet nødt til at opkræve lidt ekstra af vores medlemmer, men bestyrelsen er enige om, at det er nødvendigt.
 
Spillerforeningens bestyrelse har truffet beslutningen i henhold til foreningens vedtægter, hvor der i § 3 står: ”Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent for medlemmer på hvis vegne Spillerforeningen kører specifikke sager.
 
Baggrunden for det ekstra kontingent er, at det er forbundet med en ekstraordinær arbejdsbyrde for Spillerforeningen at føre sagerne. Den ekstra arbejdsbyrde udgøres bl.a. af:

  • Kontakt til alle ca. 2.000 medlemmer fra 2004 og frem
  • Dataindsamling af samtlige kontrakter og lønsedler for potentielt 2.000 spillere fra 2004 og frem 
  • Indtastning og beregning af data fra samtlige kontrakter og lønsedler for potentielt 2.000 spillere fra 2004 og frem 
  • Kontakt til klubber, SKAT, Feriekonto, DBU, Arbejdsmarkedets Feriefond mv.

Hertil skal lægges ekstra udgifter til juridisk bistand mv.
 
Ved et evt. overskud i Spillerforeningen som følge af sagen vil bestyrelsen, dvs. spillerne selv, beslutte, hvordan pengene skal bruges og evt. fordeles blandt medlemmerne.

Foto © Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
 
Den 28. december 2010 gav Arbejdsmarkedets Feriefond uigenkaldelig og ubetinget transport (dvs. overdragelse til eje) til Spillerforeningen. Transporten omfatter feriegodtgørelse (feriepenge) og ferietillæg af ferieberettiget løn herunder fx sign-on fee, sign-off fee og bonusbetalinger for optjeningsårene 2004, 2005 og 2006 samt renter.
 
Se brev fra Arbejdsmarkedet Feriefond her.
 
Dette fremgår også af et brev sendt til Divisionsforeningen pr. fax og mail den 28. december 2010.
 
Den 30. september 2009 fremsendte Spillerforeningen mæglingsmødebegæring vedrørende alle klubber til Divisionsforeningen, hvor der blev gjort krav på manglende feriepenge og ferietillæg. Henvendelsen skete rettidigt, idet fristen var den 1. oktober 2009. Derved er Spillerforeningens medlemmer sikrede feriepenge og ferietillæg for optjeningsårene fra 2007 og frem.
 
Direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, udtaler: ”Vi har fremlagt dokumentationen i klageskriftet til Divisionsforeningen omkring de manglende feriepenge og ferietillæg. Divisionsforeningen er derfor udmærket klar over vores krav, og spillernes ret til at få, hvad de har til gode fra 2004 og frem.
 
Se mæglingsmødebegæringen her.
 
www.tipsbladet.dk påstår avisen samtidig, at størstedelen af pengene vil ende i Arbejdsmarkedets Feriefond og statskassen grundet den omtalte forældelsesfrist. Dette er imidlertid heller ikke korrekt. De skyldige beløb vil blive overført til Arbejdsmarkedets Feriefond og videre til Spillerforeningen, som herefter udbetaler til sine medlemmer.
 
At pengene udbetales til Spillerforeningen er normal praksis og sker, for at Spillerforeningen kan sikre sig, at de indbetalte beløb stemmer. Når dette er blevet undersøgt, udbetales pengene til medlemmerne.
 
 
Opkrævning af ekstra kontingent
Tipsbladet fortæller desuden, at Spillerforeningen opkræver medlemmer, der får hjælp i sagen, et ekstra kontingent på 5 % af alle eventuelle bruttoudbetalinger. Det er korrekt, at hvert medlem, som får hjælp til at få udbetalt feriepenge og ferietillæg, bliver opkrævet dette ekstra kontingent. Det skyldes det ekstraordinære omfang af sagen.
 
Bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen, Thomas Kristensen, udtaler: ”Så snart omfanget af sagen gik op for os, kunne vi se, at vi ikke kunne hjælpe vores medlemmer med vores eksisterende ressourcer. Vi er derfor blevet nødt til at opkræve lidt ekstra af vores medlemmer, men bestyrelsen er enige om, at det er nødvendigt.
 
Spillerforeningens bestyrelse har truffet beslutningen i henhold til foreningens vedtægter, hvor der i § 3 står: ”Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent for medlemmer på hvis vegne Spillerforeningen kører specifikke sager.
 
Baggrunden for det ekstra kontingent er, at det er forbundet med en ekstraordinær arbejdsbyrde for Spillerforeningen at føre sagerne. Den ekstra arbejdsbyrde udgøres bl.a. af:

  • Kontakt til alle ca. 2.000 medlemmer fra 2004 og frem
  • Dataindsamling af samtlige kontrakter og lønsedler for potentielt 2.000 spillere fra 2004 og frem 
  • Indtastning og beregning af data fra samtlige kontrakter og lønsedler for potentielt 2.000 spillere fra 2004 og frem 
  • Kontakt til klubber, SKAT, Feriekonto, DBU, Arbejdsmarkedets Feriefond mv.

Hertil skal lægges ekstra udgifter til juridisk bistand mv.
 
Ved et evt. overskud i Spillerforeningen som følge af sagen vil bestyrelsen, dvs. spillerne selv, beslutte, hvordan pengene skal bruges og evt. fordeles blandt medlemmerne.

Back