08. 07. 2011

DIF’s Appeludvalg tager desværre ikke stilling til Lyngby-sagens substans

DIF’s Appeludvalg har afgjort, at Randers FC ikke kan betragtes som part i Lyngby-sagen. Til Spillerforeningens beklagelse tager DIF’s Appeludvalg derfor ikke stilling til sagens substans.

DIF’s Appeludvalg har afgjort, at Randers FC ikke kan betragtes som part i Lyngby-sagen. Til Spillerforeningens beklagelse tager DIF’s Appeludvalg derfor ikke stilling til sagens substans.

Randers FC’s appel af sagen mod Lyngby BK omkring mulig indgåelse af en tillægskontrakt med Kim Aabech uden godkendelse af DBU er blevet afvist af DIF’s Appeludvalg med begrundelsen, at Randers FC ikke er part i sagen. DIF’s appeludvalg stadfæstede med andre ord DBU’s Appeludvalgs afgørelse.

 

 

 

 

 

Spillerforeningen rådgiver selvklart sine medlemmer til ikke at indgå skuffekontrakter. Men rådgivning af spillerne løser ikke problemet alene.

 

Det er et helt centralt element for beskyttelsen af Spillerforeningens medlemmer, at klubberne har pligt til uden undtagelse at indsende den fulde kontrakt til DBU samt alle efterfølgende tillæg. Dette princip skal efter Spillerforeningens opfattelse håndhæves strengt, bl.a. med fortabelse af spilleberettigelse for en given spiller ved overtrædelse.

Randers FC’s appel af sagen mod Lyngby BK omkring mulig indgåelse af en tillægskontrakt med Kim Aabech uden godkendelse af DBU er blevet afvist af DIF’s Appeludvalg med begrundelsen, at Randers FC ikke er part i sagen. DIF’s appeludvalg stadfæstede med andre ord DBU’s Appeludvalgs afgørelse.

 

 

 

 

 

Spillerforeningen rådgiver selvklart sine medlemmer til ikke at indgå skuffekontrakter. Men rådgivning af spillerne løser ikke problemet alene.

 

Det er et helt centralt element for beskyttelsen af Spillerforeningens medlemmer, at klubberne har pligt til uden undtagelse at indsende den fulde kontrakt til DBU samt alle efterfølgende tillæg. Dette princip skal efter Spillerforeningens opfattelse håndhæves strengt, bl.a. med fortabelse af spilleberettigelse for en given spiller ved overtrædelse.

Back