14. 06. 2008

Forsikringssejr til Spillerforeningen

Voldgiftsafgørelse sikrer fodboldspillere erstatning ved skader på 5 % méngrad og derover. Klubber må ikke nøjes med forsikringer, der kun dækker fra 15 % méngrad.

Voldgiftsafgørelse sikrer fodboldspillere erstatning ved skader på 5 % méngrad og derover. Klubber må ikke nøjes med forsikringer, der kun dækker fra 15 % méngrad.Alt for mange fodboldspillere bliver desværre skadet som følge af deres arbejde. Derfor har Spillerforeningen i overenskomsten med Divisionsforeningen aftalt, at klubberne skal sørge for at forsikre spillerne gennem blandt andet en heltidsulykkesforsikring.

Spillerforeningen har i Fodboldens Voldgiftsret nu fået rettens ord for, at de danske klubber skal tegne heltidsulykkesforsikringer, der sikrer spillerne erstatning ved méngrader fra 5 % og opefter. Desværre har det vist sig, at mange klubber hidtil ikke levet op til dette krav.

Spillerforeningens formand Thomas Lindrup udtaler:

Med denne dom har vi fastholdt en helt grundlæggende rettighed for de danske fodboldspillere, der er dybt afhængige af at være ordentligt forsikrede. Det er en vital afgørelse.

Klub tegnede for billig forsikring

Den konkrete afgørelse drejer sig om fodboldspilleren Kern Lyhne. Han udtaler om sagen:

Jeg oplevede, at min klub havde tegnet en forsikring, der ikke dækkede mig, da jeg blev alvorligt skadet. Det er ikke kun en vigtig afgørelse for mig personligt, men for alle fodboldspillere i Danmark.

Sagen mellem Kern Lyhne og Vejle Boldklub udsprang af, at Kern Lyhne fik en korsbåndsskade og meniskskade, mens han spillede i Vejle. Spillerforeningen behandlede forsikringssagen og opdagede, at Vejle Boldklub havde tegnet en heltidsulykkesforsikring, der kun dækkede méngrader fra 15 % og opefter.

Spillerforeningen indledte derfor en voldgiftssag mod Divisionsforeningen og Vejle Boldklub for at få Fodboldens Voldgiftsrets ord for, at Vejle Boldklub og andre klubber er forpligtet til at tegne heltidsulykkesforsikringer, der dækker méngrader fra 5 % og opefter.

Klubber må betale erstatning

Det er ikke bare Kern Lyhne, der med dommen er sikret en erstatning. Dommen er principiel, og alle klubber skal derfor rette sig efter afgørelsen.

Spillerforeningen har ca. 20 aktuelle forsikringssager, hvor klubber ikke har tegnet heltidsulykkesforsikringer, der dækker méngrader på 5 % og opefter. Spillerforeningen glæder sig derfor over, at spillerne nu vil få udbetalt erstatning fra de klubber, der ikke har levet op til deres forpligtelse til at forsikre spillerne.

Ydermere skal klubberne nu indrette deres forsikringer, så de lever op til overenskomstens krav om dækning fra méngrader på 5 %.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spillerforeningens direktør Mads Øland på mobil nr. 23 20 07 15.

Fakta

Spillerforeningen behandler arbejdsskadesager og forsikringssager for ca. 75 fodboldspillere om året. Erstatningsbeløbet fastsættes på baggrund af méngradens størrelse. Fx vil en korsbåndsskade typisk ende med en méngrad på 5-8 %.

Danske fodboldklubber er ifølge Spillerforeningens overenskomst med Divisionsforeningen forpligtede til at tegne en heltidsulykkesforsikring for spilleren med en forsikringssum på 500.000 kr. Ud af samtlige forsikringssager, Spillerforeningen har ført for spillerne i løbet af de seneste tre år, er der ikke i noget tilfælde fastsat en méngrad på 15 % eller derover. Derfor vil en forsikring, der kun dækker méngrader fra 15 %, reelt være ubrugelig for fodboldspillere.

Arbejdsskadestyrelsens méntabel: http://www.ask.dk/sw8462.asp

Ud over heltidsulykkesforsikringen er spillerne via overenskomsten også berettiget til dækning fra en lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt en forsikring, der dækker ved tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller.Alt for mange fodboldspillere bliver desværre skadet som følge af deres arbejde. Derfor har Spillerforeningen i overenskomsten med Divisionsforeningen aftalt, at klubberne skal sørge for at forsikre spillerne gennem blandt andet en heltidsulykkesforsikring.

Spillerforeningen har i Fodboldens Voldgiftsret nu fået rettens ord for, at de danske klubber skal tegne heltidsulykkesforsikringer, der sikrer spillerne erstatning ved méngrader fra 5 % og opefter. Desværre har det vist sig, at mange klubber hidtil ikke levet op til dette krav.

Spillerforeningens formand Thomas Lindrup udtaler:

Med denne dom har vi fastholdt en helt grundlæggende rettighed for de danske fodboldspillere, der er dybt afhængige af at være ordentligt forsikrede. Det er en vital afgørelse.

Klub tegnede for billig forsikring

Den konkrete afgørelse drejer sig om fodboldspilleren Kern Lyhne. Han udtaler om sagen:

Jeg oplevede, at min klub havde tegnet en forsikring, der ikke dækkede mig, da jeg blev alvorligt skadet. Det er ikke kun en vigtig afgørelse for mig personligt, men for alle fodboldspillere i Danmark.

Sagen mellem Kern Lyhne og Vejle Boldklub udsprang af, at Kern Lyhne fik en korsbåndsskade og meniskskade, mens han spillede i Vejle. Spillerforeningen behandlede forsikringssagen og opdagede, at Vejle Boldklub havde tegnet en heltidsulykkesforsikring, der kun dækkede méngrader fra 15 % og opefter.

Spillerforeningen indledte derfor en voldgiftssag mod Divisionsforeningen og Vejle Boldklub for at få Fodboldens Voldgiftsrets ord for, at Vejle Boldklub og andre klubber er forpligtet til at tegne heltidsulykkesforsikringer, der dækker méngrader fra 5 % og opefter.

Klubber må betale erstatning

Det er ikke bare Kern Lyhne, der med dommen er sikret en erstatning. Dommen er principiel, og alle klubber skal derfor rette sig efter afgørelsen.

Spillerforeningen har ca. 20 aktuelle forsikringssager, hvor klubber ikke har tegnet heltidsulykkesforsikringer, der dækker méngrader på 5 % og opefter. Spillerforeningen glæder sig derfor over, at spillerne nu vil få udbetalt erstatning fra de klubber, der ikke har levet op til deres forpligtelse til at forsikre spillerne.

Ydermere skal klubberne nu indrette deres forsikringer, så de lever op til overenskomstens krav om dækning fra méngrader på 5 %.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Spillerforeningens direktør Mads Øland på mobil nr. 23 20 07 15.

Fakta

Spillerforeningen behandler arbejdsskadesager og forsikringssager for ca. 75 fodboldspillere om året. Erstatningsbeløbet fastsættes på baggrund af méngradens størrelse. Fx vil en korsbåndsskade typisk ende med en méngrad på 5-8 %.

Danske fodboldklubber er ifølge Spillerforeningens overenskomst med Divisionsforeningen forpligtede til at tegne en heltidsulykkesforsikring for spilleren med en forsikringssum på 500.000 kr. Ud af samtlige forsikringssager, Spillerforeningen har ført for spillerne i løbet af de seneste tre år, er der ikke i noget tilfælde fastsat en méngrad på 15 % eller derover. Derfor vil en forsikring, der kun dækker méngrader fra 15 %, reelt være ubrugelig for fodboldspillere.

Arbejdsskadestyrelsens méntabel: http://www.ask.dk/sw8462.asp

Ud over heltidsulykkesforsikringen er spillerne via overenskomsten også berettiget til dækning fra en lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt en forsikring, der dækker ved tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller.

Back