12. 12. 2008

Forlig med Hvidovre Fodbold A/S

Thomas Lindrups bortvisningssag er nu forliget med Hvidovre Fodbold A/S efter mægling mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Foto: © Per Kjærbye

Thomas Lindrups bortvisningssag er nu forliget med Hvidovre Fodbold A/S efter mægling mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Foto: © Per Kjærbye
Parterne (Hvidovre Fodbold A/S, Thomas Lindrup, Divisionsforeningen og Spillerforeningen) er blevet enige om følgende udtalelse:
 
Den verserende bortvisningssag mellem Thomas Lindrup og Hvidovre Fodbold A/S har været behandlet på mæglingsmøde den 2. og 4. december af overenskomstparterne Spillerforeningen og Divisionsforeningen med de implicerede parter som aktive deltagere.
 
Parterne enedes om at forlige og afslutte sagen med betaling af et beløb til Thomas Lindrup, som ikke offentliggøres.
 
Under forhandlingerne stod det klart, at bortvisningen mest af alt beror på misforståelser. Hvidovre Fodbold tager herefter Thomas Lindrups egen udlægning om baggrunden og formålet for mødet i spillertruppen til efterretning, hvorefter han ikke har haft til hensigt at skade Hvidovre Fodbold. Thomas Lindrup har altså ikke spredt rygter eller været illoyal overfor Hvidovre Fodbold.
 
Spillerforeningen accepterer Hvidovre Fodbold forklaring om, at klubben ikke har handlet organisationsfjendtligt, hvorfor Spillerforeningen i den konkrete sag frafalder krav om bod fra Hvidovre Fodbold.
 
Hvidovres Martin Krogh-Jensen udtaler: ”Vi er glade for, at sagen nu er forligt. Det har været afgørende for det nu indgåede forlig, at begge parter har haft lejlighed til at belyse sagen fra hver deres side. I den forbindelse har det været en stor hjælp at kunne trække på Divisionsforeningens kompetencer. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi altid har bakket op om alle vore spilleres ret til at organisere sig i Spillerforeningen, dette finder vi evident og egentlig ret godt bestyrket ved, at vi selv valgte at ansætte Spillerforeningens formand. Det står nu klart, at der har været tale om en misforståelse. Vi har forståelse for, at Thomas har brug for den genopretning, som han nu har fået. Vi for vores del kan nu koncentrere os om at forberede forårssæsonen og det er i den forbindelse vigtigt for os, at vi nu atter kan signalere entydigt positivt over for vores spillere, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere.
 
Thomas Lindrup udtaler: ”Jeg er glad for, at sagen har fundet sin endelige afslutning, og at jeg nu er renset. Det har været vigtigt for mig, at mit navn og rygte som Spillerforeningens formand og som fodboldspiller ikke bliver stillet i et forkert lys.
 
Kontakt Spillerforeningens formand, Thomas Lindrup på tlf. 22 99 33 73 for yderligere oplysninger.
Parterne (Hvidovre Fodbold A/S, Thomas Lindrup, Divisionsforeningen og Spillerforeningen) er blevet enige om følgende udtalelse:
 
Den verserende bortvisningssag mellem Thomas Lindrup og Hvidovre Fodbold A/S har været behandlet på mæglingsmøde den 2. og 4. december af overenskomstparterne Spillerforeningen og Divisionsforeningen med de implicerede parter som aktive deltagere.
 
Parterne enedes om at forlige og afslutte sagen med betaling af et beløb til Thomas Lindrup, som ikke offentliggøres.
 
Under forhandlingerne stod det klart, at bortvisningen mest af alt beror på misforståelser. Hvidovre Fodbold tager herefter Thomas Lindrups egen udlægning om baggrunden og formålet for mødet i spillertruppen til efterretning, hvorefter han ikke har haft til hensigt at skade Hvidovre Fodbold. Thomas Lindrup har altså ikke spredt rygter eller været illoyal overfor Hvidovre Fodbold.
 
Spillerforeningen accepterer Hvidovre Fodbold forklaring om, at klubben ikke har handlet organisationsfjendtligt, hvorfor Spillerforeningen i den konkrete sag frafalder krav om bod fra Hvidovre Fodbold.
 
Hvidovres Martin Krogh-Jensen udtaler: ”Vi er glade for, at sagen nu er forligt. Det har været afgørende for det nu indgåede forlig, at begge parter har haft lejlighed til at belyse sagen fra hver deres side. I den forbindelse har det været en stor hjælp at kunne trække på Divisionsforeningens kompetencer. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi altid har bakket op om alle vore spilleres ret til at organisere sig i Spillerforeningen, dette finder vi evident og egentlig ret godt bestyrket ved, at vi selv valgte at ansætte Spillerforeningens formand. Det står nu klart, at der har været tale om en misforståelse. Vi har forståelse for, at Thomas har brug for den genopretning, som han nu har fået. Vi for vores del kan nu koncentrere os om at forberede forårssæsonen og det er i den forbindelse vigtigt for os, at vi nu atter kan signalere entydigt positivt over for vores spillere, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere.
 
Thomas Lindrup udtaler: ”Jeg er glad for, at sagen har fundet sin endelige afslutning, og at jeg nu er renset. Det har været vigtigt for mig, at mit navn og rygte som Spillerforeningens formand og som fodboldspiller ikke bliver stillet i et forkert lys.
 
Kontakt Spillerforeningens formand, Thomas Lindrup på tlf. 22 99 33 73 for yderligere oplysninger.

Back