26. 04. 2014

Spillerforeningen har fået medhold i varemærkestrategi-sag

Spillerforeningen har fået medhold i første del af sag om varemærkestrategi for Superligaen og NordicBet Ligaen. Divisionsforeningen har handlet imod overenskomsten. Sag om betaling i sagen venter.

I overenskomsten fra 2004 er det aftalt mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen, at der skal lægges en fælles varemærkestrategi for Superligaen, NordicBet Ligaen og 2. division. Dette til trods har Divisionsforeningen igangsat en varemærkestrategi for Superligaen og NordicBet Ligaen uden at inkludere Spillerforeningen heri.
 
Da det ikke har været muligt at finde frem til en løsning med Divisionsforeningen, har Spillerforeningen anlagt sag ved Fodboldens Voldgiftsret. Spillerforeningen har her fået medhold i, at Divisionsforeningen skulle have inddraget Spillerforeningen i udvikling og udnyttelse af varemærkestrategien for Superligaen og NordicBet Ligaen. Spillerforeningen fik også medhold i, at Divisionsforeningens salg af sponsorater til Superligaen og NordicBet Ligaen fra og med sæsonen 2010-11 er opfattet af overenskomsten, således at der skal ske en fordeling af provenuet mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen.
 
Divisionsforeningen forsøgte at få Arbejdsretten til at genoptage den af Fodboldens Voldgiftsret afsagte kendelse til fornyet behandling. Dette afviste Arbejdsretten i en beslutning af 19. marts 2014. Afgørelsen fra Fodboldens Voldgiftsret af 8. august 2013 står derfor ved magt.
 
Nu skal Fodboldens Voldgiftsret ved en hovedforhandling 24. juni 2014 afgøre, hvad Divisionsforeningen skal efterbetale til Spillerforeningen med tillæg af renter, ligesom retten skal tage stilling til spørgsmålet om bod.
 
Spillerforeningens direktør Mads Øland udtaler:
 
- Ideen med at lave aftalen i overenskomsten fra 2004 var at give Spillerforeningen en indtægt fra fælles kommercielle indtægtskilder i dansk klubfodbold. Det ville fx give os mulighed for at rådgive vores medlemmer om uddannelse, jobmuligheder, ludomani og andre ting, som alle i branchen har interesse i, at spillerne rådgives om.
 
- Da Divisionsforeningen lavede en egentlig varemærkestrategi for Superligaen udenom os, måtte vi indkalde Divisionsforeningen til mæglingsmøde, fordi det var et brud på overenskomsten. Da vi ikke kunne blive enige her, gik vi videre til Fodboldens Voldgiftsret.
 
- Fodboldens Voldgiftsret har givet os medhold i det principielle i sagen og skal 24. juni afgøre, hvor meget Spillerforeningen har krav på fra og med sæsonen 2010-11, slutter Mads Øland.
 
 
Se nærmere om aftalen i overenskomsten under §21, stk. 2-4
 
B.T. og Berlingske har i dag skrevet om sagen. Se B.T.'s artikel her.

I overenskomsten fra 2004 er det aftalt mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen, at der skal lægges en fælles varemærkestrategi for Superligaen, NordicBet Ligaen og 2. division. Dette til trods har Divisionsforeningen igangsat en varemærkestrategi for Superligaen og NordicBet Ligaen uden at inkludere Spillerforeningen heri.
 
Da det ikke har været muligt at finde frem til en løsning med Divisionsforeningen, har Spillerforeningen anlagt sag ved Fodboldens Voldgiftsret. Spillerforeningen har her fået medhold i, at Divisionsforeningen skulle have inddraget Spillerforeningen i udvikling og udnyttelse af varemærkestrategien for Superligaen og NordicBet Ligaen. Spillerforeningen fik også medhold i, at Divisionsforeningens salg af sponsorater til Superligaen og NordicBet Ligaen fra og med sæsonen 2010-11 er opfattet af overenskomsten, således at der skal ske en fordeling af provenuet mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen.
 
Divisionsforeningen forsøgte at få Arbejdsretten til at genoptage den af Fodboldens Voldgiftsret afsagte kendelse til fornyet behandling. Dette afviste Arbejdsretten i en beslutning af 19. marts 2014. Afgørelsen fra Fodboldens Voldgiftsret af 8. august 2013 står derfor ved magt.
 
Nu skal Fodboldens Voldgiftsret ved en hovedforhandling 24. juni 2014 afgøre, hvad Divisionsforeningen skal efterbetale til Spillerforeningen med tillæg af renter, ligesom retten skal tage stilling til spørgsmålet om bod.
 
Spillerforeningens direktør Mads Øland udtaler:
 
- Ideen med at lave aftalen i overenskomsten fra 2004 var at give Spillerforeningen en indtægt fra fælles kommercielle indtægtskilder i dansk klubfodbold. Det ville fx give os mulighed for at rådgive vores medlemmer om uddannelse, jobmuligheder, ludomani og andre ting, som alle i branchen har interesse i, at spillerne rådgives om.
 
- Da Divisionsforeningen lavede en egentlig varemærkestrategi for Superligaen udenom os, måtte vi indkalde Divisionsforeningen til mæglingsmøde, fordi det var et brud på overenskomsten. Da vi ikke kunne blive enige her, gik vi videre til Fodboldens Voldgiftsret.
 
- Fodboldens Voldgiftsret har givet os medhold i det principielle i sagen og skal 24. juni afgøre, hvor meget Spillerforeningen har krav på fra og med sæsonen 2010-11, slutter Mads Øland.
 
 
Se nærmere om aftalen i overenskomsten under §21, stk. 2-4
 
B.T. og Berlingske har i dag skrevet om sagen. Se B.T.'s artikel her.

Tilbage