03. 04. 2014

Spartans - meget mere end en træneruddannelse

Spartans er Spillerforeningens træneruddannelse for unge i udsatte boligområder. Uddannelsen har ikke blot fokus på det fodboldfaglige, men snarere på det hele menneske.

Denne artikel er fra Indersiden 14-1. Læs artiklen som pdf her.

AF MICHAEL HEHR

- Det er ikke kun en trænerproduktion, vi har gang i.

Citatet er af Zascha Aurora Jensen og bruges til at beskrive træneruddannelsen Spartans, som hun sammen med Kresten Bang Heinfelt er tovholder for. For nok spiller fodboldens A-B-C en rolle i træneruddannelsen, men det fodboldfaglige er ikke det altoverskyggende i Spartans.

- Selvom vi tror på, at de bliver kompetente trænere, er det ikke udelukkende det fodboldfaglige, der er i fokus. Formålet er ikke at skabe 16 trænere men at give de 16 unge et socialt løft, fortæller Zascha Aurora Jensen, der selv har spillet fodbold på højeste niveau i 3F Ligaen.

Spartans er det seneste skud på stammen i Spillerforeningens socialt ansvarlige initiativ, Player Social Responsibility, og er startet op i samarbejde med henholdsvis Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Boldklub og Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Ligesom tilfældet er det med de øvrige PSR-initiativer, som Spillerforeningen har sat i søen, er Spartans inspireret af et lignende engelsk tiltag.

Den engelske pendant hedder Balls to Poverty. Projektet, som er udviklet af den engelske spillerforening, PFA, er et lysende eksempel på, at fodbold er meget mere end blot et spil. Fodbold forener mennesker og kan anvendes som et værktøj i flere sammenhænge – blandt andet i forhold til integration. Denne opfattelse er også Spartans bygget op om. Træneruddannelsen har således ikke blot til formål at tillære aspiranterne fodboldfaglige kompetencer, men fokuserer derimod på det hele menneske med fodbold som samlingspunkt.

Rollemodeller
Rent praktisk spreder forløbet sig over 16 moduler, hvor det første blev afholdt i februar 2014, mens det sidste finder sted i november samme år. Hvert modul, der bærer præg af et specifikt tema, har tilknyttet en eller flere konsulenter – det være sig tidligere landsholdsspiller Thomas Røll, tidligere FCK'er Lasse Qvist, Spillerforeningens direktør, Mads Øland og andre profilerede personligheder fra fodboldmiljøet.

Netop disse personligheder er afgørende for projektet. Ikke alene på grund af deres fodboldfaglige viden, men også på grund af deres appel. For nok forener fodbolden mennesker, men spillerne er ikke desto mindre et stort trækplaster.

- Grunden til, at vi eksempelvis har valgt Thomas Røll og Lasse Qvist, er, at de selv har erfaring som professionelle fodboldspillere. De er rollemodeller, og de bliver set op til på en helt anden måde, end hvis der stod en helt fremmed, forklarer Zascha.

Det er dog ikke blot de professionelle fodboldspillere, der skal fungere som rollemodeller. Det skal de udvalgte fra Spartans også.

- 1/3-del af uddannelsen er fodboldfaglig, mens de øvrige 2/3-dele kan bruges i andre dele af livets facetter. De bliver eksempelvist undervist i at være rollemodeller ude i det lokale miljø.

En af de udvalgte Spartans, der netop har startet det alternative træneruddannelsesforløb, er Shakir. Shakir har de seneste to år været tilknyttet Arena Spartacus-projektet i Bispebjerg – først som spiller og siden som trænerassistent. Han betragtes allerede nu som et eksempel at følge.

- Shakir har gennemgået en enorm udvikling. Da han kom her første gang, var han mere egoistisk, tænkte mest på sig selv og kunne finde på at råbe af sine medspillere. Nu hjælper han de andre, kan rumme gruppen og udviser et kæmpe overskud, fortæller Christian Lønstrup, der er projektleder for Arena Spartacus.

Lønstrup suppleres af Zara Mellin, som er pædagogstuderende og hjælper med koordineringen af Arena Spartacus-spillernes transport og andre praktiske opgaver.

- Han er et kæmpe forbillede for de andre drenge i programmet. Han er en, som de ser op til, og en de gerne vil være som. På den måde gør han et kæmpe indtryk hver gang, vi spiller.

Studietur til England
Shakir selv er glad for at være at tilknyttet både Arena Spartacus og Spartans.

- Det er rigtig fedt, som den 14-årig træneraspirant konstaterer.

Selvom den resolutte beskrivelse er dækkende for hele Spartans-forløbet, er der alligevel ét punkt på programmet, som Shakir i særdeleshed glæder sig til. Spartans’ 14. modul byder nemlig på studietur uden for landets grænser.

- Vi skal til England, og det bliver også rigtig sjovt. Der skal vi have trænerkursus i to uger. Efter det regner jeg med at have lært en hel masse.

Og det med god grund. På studieturen, der er planlagt i samarbejde med Balls to Poverty, gennemgår aspiranterne først og fremmest et FA Level 1 trænerkursus, som åbenlyst tilsigter at give de unge fodboldfaglige kompetencer. Turen til England byder også på skolebesøg, der skal styrke aspiranternes evne til at opbygge relationer på tværs af alder og kultur, mens der også er kulturelle aktiviteter, som skal give dem oplevelser, de normalt ikke får.

Kombinationen af de fodboldfaglige og de sociale aspekter ved studieturen er dermed meget sigende for det overordnede forløb. For selvom Shakir sagtens kunne forestille sig at være træner, såfremt muligheden skulle byde sig, så drejer hverken studieturen eller træneruddannelsen sig udelukkende om fodbold. 

Af samme årsag anslår Zascha Aurora Jensen, at 1/4-del af de unge fortsætter trænergerningen i en lokal klub eller i Arena Spartacus-regi. Det er ikke nødvendigvis projektets mål i sig selv.

- Det vigtigste for os er, at 80 % af deltagerne fastholdes og gennemfører projektet, og derigennem får en succesoplevelse og en anden selvforståelse, afslutter hun.Denne artikel er fra Indersiden 14-1. Læs artiklen som pdf her.

AF MICHAEL HEHR

- Det er ikke kun en trænerproduktion, vi har gang i.

Citatet er af Zascha Aurora Jensen og bruges til at beskrive træneruddannelsen Spartans, som hun sammen med Kresten Bang Heinfelt er tovholder for. For nok spiller fodboldens A-B-C en rolle i træneruddannelsen, men det fodboldfaglige er ikke det altoverskyggende i Spartans.

- Selvom vi tror på, at de bliver kompetente trænere, er det ikke udelukkende det fodboldfaglige, der er i fokus. Formålet er ikke at skabe 16 trænere men at give de 16 unge et socialt løft, fortæller Zascha Aurora Jensen, der selv har spillet fodbold på højeste niveau i 3F Ligaen.

Spartans er det seneste skud på stammen i Spillerforeningens socialt ansvarlige initiativ, Player Social Responsibility, og er startet op i samarbejde med henholdsvis Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Boldklub og Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Ligesom tilfældet er det med de øvrige PSR-initiativer, som Spillerforeningen har sat i søen, er Spartans inspireret af et lignende engelsk tiltag.

Den engelske pendant hedder Balls to Poverty. Projektet, som er udviklet af den engelske spillerforening, PFA, er et lysende eksempel på, at fodbold er meget mere end blot et spil. Fodbold forener mennesker og kan anvendes som et værktøj i flere sammenhænge – blandt andet i forhold til integration. Denne opfattelse er også Spartans bygget op om. Træneruddannelsen har således ikke blot til formål at tillære aspiranterne fodboldfaglige kompetencer, men fokuserer derimod på det hele menneske med fodbold som samlingspunkt.

Rollemodeller
Rent praktisk spreder forløbet sig over 16 moduler, hvor det første blev afholdt i februar 2014, mens det sidste finder sted i november samme år. Hvert modul, der bærer præg af et specifikt tema, har tilknyttet en eller flere konsulenter – det være sig tidligere landsholdsspiller Thomas Røll, tidligere FCK'er Lasse Qvist, Spillerforeningens direktør, Mads Øland og andre profilerede personligheder fra fodboldmiljøet.

Netop disse personligheder er afgørende for projektet. Ikke alene på grund af deres fodboldfaglige viden, men også på grund af deres appel. For nok forener fodbolden mennesker, men spillerne er ikke desto mindre et stort trækplaster.

- Grunden til, at vi eksempelvis har valgt Thomas Røll og Lasse Qvist, er, at de selv har erfaring som professionelle fodboldspillere. De er rollemodeller, og de bliver set op til på en helt anden måde, end hvis der stod en helt fremmed, forklarer Zascha.

Det er dog ikke blot de professionelle fodboldspillere, der skal fungere som rollemodeller. Det skal de udvalgte fra Spartans også.

- 1/3-del af uddannelsen er fodboldfaglig, mens de øvrige 2/3-dele kan bruges i andre dele af livets facetter. De bliver eksempelvist undervist i at være rollemodeller ude i det lokale miljø.

En af de udvalgte Spartans, der netop har startet det alternative træneruddannelsesforløb, er Shakir. Shakir har de seneste to år været tilknyttet Arena Spartacus-projektet i Bispebjerg – først som spiller og siden som trænerassistent. Han betragtes allerede nu som et eksempel at følge.

- Shakir har gennemgået en enorm udvikling. Da han kom her første gang, var han mere egoistisk, tænkte mest på sig selv og kunne finde på at råbe af sine medspillere. Nu hjælper han de andre, kan rumme gruppen og udviser et kæmpe overskud, fortæller Christian Lønstrup, der er projektleder for Arena Spartacus.

Lønstrup suppleres af Zara Mellin, som er pædagogstuderende og hjælper med koordineringen af Arena Spartacus-spillernes transport og andre praktiske opgaver.

- Han er et kæmpe forbillede for de andre drenge i programmet. Han er en, som de ser op til, og en de gerne vil være som. På den måde gør han et kæmpe indtryk hver gang, vi spiller.

Studietur til England
Shakir selv er glad for at være at tilknyttet både Arena Spartacus og Spartans.

- Det er rigtig fedt, som den 14-årig træneraspirant konstaterer.

Selvom den resolutte beskrivelse er dækkende for hele Spartans-forløbet, er der alligevel ét punkt på programmet, som Shakir i særdeleshed glæder sig til. Spartans’ 14. modul byder nemlig på studietur uden for landets grænser.

- Vi skal til England, og det bliver også rigtig sjovt. Der skal vi have trænerkursus i to uger. Efter det regner jeg med at have lært en hel masse.

Og det med god grund. På studieturen, der er planlagt i samarbejde med Balls to Poverty, gennemgår aspiranterne først og fremmest et FA Level 1 trænerkursus, som åbenlyst tilsigter at give de unge fodboldfaglige kompetencer. Turen til England byder også på skolebesøg, der skal styrke aspiranternes evne til at opbygge relationer på tværs af alder og kultur, mens der også er kulturelle aktiviteter, som skal give dem oplevelser, de normalt ikke får.

Kombinationen af de fodboldfaglige og de sociale aspekter ved studieturen er dermed meget sigende for det overordnede forløb. For selvom Shakir sagtens kunne forestille sig at være træner, såfremt muligheden skulle byde sig, så drejer hverken studieturen eller træneruddannelsen sig udelukkende om fodbold. 

Af samme årsag anslår Zascha Aurora Jensen, at 1/4-del af de unge fortsætter trænergerningen i en lokal klub eller i Arena Spartacus-regi. Det er ikke nødvendigvis projektets mål i sig selv.

- Det vigtigste for os er, at 80 % af deltagerne fastholdes og gennemfører projektet, og derigennem får en succesoplevelse og en anden selvforståelse, afslutter hun.

Tilbage