17. 04. 2014

Overenskomsten: 'Sikringspakken'

Din klub skal tegne forsikringer for dig og sørge for, at du kommer i behandling ved skader, at du får en pensionsopsparing samt at du får løn under sygdom og skader.

En 'sikringspakke', som du er sikret via overenskomsten, er afgørende vigtig, da dit job som fodboldspiller er forbundet med risici.
 
Forsikringer
Din klub har - som alle andre arbejdsgivere i Danmark - pligt til at tegne og betale den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for dig.
 
Din klub har efter overenskomsten også pligt til at tegne og betale en heltidsulykkesforsikring for dig med en dækning på mindst kr. 500.000 ved 100 % invaliditet eller død.
 
Hvis du er deltidsbeskæftiget eller fuldtidsbeskæftiget, sikrer overenskomsten yderligere, at  klubben skal tegne og betale forsikring mod permanent tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller. Minimumsdækningen for permanent tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller udgør kr. 300.000 for deltidsbeskæftigede og kr. 500.000 for fuldtidsbeskæftigede.
 
Behandling
Klubben skal yde dig gratis lægehjælp eller anden nødvendig eller hensigtsmæssig behandling ved skader pådraget under deltagelse i kampe og træning. Du har pligt til at lade dig tilse af en læge, fysioterapeut eller kiropraktor, som klubben har udpeget, på betingelse af, at din klub betaler samtlige udgifter ved behandling med fradrag af offentlige tilskud. Du har dog altid ret til at søge egen læge og afvise den behandling, klubben anbefaler, hvis en speciallæge kan sandsynliggøre, at den foreslåede behandling ikke er korrekt eller hensigtsmæssig.
 
Pension
Den overenskomstmæssige obligatoriske pensionsordning betyder, at din klub skal indbetale 4,8 % af din grundløn på en pensionsordning, hvis du er kontraktspiller over 20 år og har været i klubben i mindst to måneder. Pensionsbidraget finansieres af din klub med 2/3 og af dig selv med 1/3.
 
Som en del af den obligatoriske pensionsordningen er det samtidig aftalt, at der skal tegnes forsikring imod tab er erhvervsevnen, dødsfald og kritisk system på lignende måde, som det ses i andre arbejdsmarkedspensionsordninger på det danske arbejdsmarked.
 
Den såkaldte 'feriepengesag' omhandler også pension. Kendelsen fra Fodboldens Voldgiftsret af 11. september 2012 slog blandt andet fast, at alle kontraktansatte spillere skal have pensionsordning efter overenskomsten, ligesom pensionsordninger ikke kan betales i en bruttolønsordning. Dvs. at pensionsindbetalingerne ikke må reduceres i en aftalt bruttoløn (dvs. før skat) før indbetaling. 2/3 skal indbetales af klubben oveni den aftalte løn, og 1/3 skal tages ud af din aftalte løn.

Kort oplistet betyder kendelsen principielt på pensionsområdet:
 
• At der skal ske efterbetaling af pension til alle spillere over 20 år med 2 måneders anciennitet, som ikke har fået oprettet en obligatorisk pensionsordning. Både arbejdsgiverbidraget og lønmodtagerbidraget skal efterbetales.

• At der skal ske efterbetaling af løn og pension til alle spillere, hvor der er oprettet en pensionsordning via en bruttoordning, hvor arbejdsgiverbidraget er modregnet i lønnen. Den manglende løn og det reducerede pensionsbidrag skal efterbetales.
 
Efterbetaling skal tillægges renter og bod.
 
Sygdom
Under sygdom, herunder skader, skal klubben betale grundløn og andre ikke kamp-relaterede ydelser til dig. Sygdom og skader må ikke have konsekvenser for dit ansættelsesforhold.
 
Læs meget mere om overenskomsten her.
 

 

 
 
Foto © Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
 

 

En 'sikringspakke', som du er sikret via overenskomsten, er afgørende vigtig, da dit job som fodboldspiller er forbundet med risici.
 
Forsikringer
Din klub har - som alle andre arbejdsgivere i Danmark - pligt til at tegne og betale den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for dig.
 
Din klub har efter overenskomsten også pligt til at tegne og betale en heltidsulykkesforsikring for dig med en dækning på mindst kr. 500.000 ved 100 % invaliditet eller død.
 
Hvis du er deltidsbeskæftiget eller fuldtidsbeskæftiget, sikrer overenskomsten yderligere, at  klubben skal tegne og betale forsikring mod permanent tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller. Minimumsdækningen for permanent tab af erhvervsevnen som professionel fodboldspiller udgør kr. 300.000 for deltidsbeskæftigede og kr. 500.000 for fuldtidsbeskæftigede.
 
Behandling
Klubben skal yde dig gratis lægehjælp eller anden nødvendig eller hensigtsmæssig behandling ved skader pådraget under deltagelse i kampe og træning. Du har pligt til at lade dig tilse af en læge, fysioterapeut eller kiropraktor, som klubben har udpeget, på betingelse af, at din klub betaler samtlige udgifter ved behandling med fradrag af offentlige tilskud. Du har dog altid ret til at søge egen læge og afvise den behandling, klubben anbefaler, hvis en speciallæge kan sandsynliggøre, at den foreslåede behandling ikke er korrekt eller hensigtsmæssig.
 
Pension
Den overenskomstmæssige obligatoriske pensionsordning betyder, at din klub skal indbetale 4,8 % af din grundløn på en pensionsordning, hvis du er kontraktspiller over 20 år og har været i klubben i mindst to måneder. Pensionsbidraget finansieres af din klub med 2/3 og af dig selv med 1/3.
 
Som en del af den obligatoriske pensionsordningen er det samtidig aftalt, at der skal tegnes forsikring imod tab er erhvervsevnen, dødsfald og kritisk system på lignende måde, som det ses i andre arbejdsmarkedspensionsordninger på det danske arbejdsmarked.
 
Den såkaldte 'feriepengesag' omhandler også pension. Kendelsen fra Fodboldens Voldgiftsret af 11. september 2012 slog blandt andet fast, at alle kontraktansatte spillere skal have pensionsordning efter overenskomsten, ligesom pensionsordninger ikke kan betales i en bruttolønsordning. Dvs. at pensionsindbetalingerne ikke må reduceres i en aftalt bruttoløn (dvs. før skat) før indbetaling. 2/3 skal indbetales af klubben oveni den aftalte løn, og 1/3 skal tages ud af din aftalte løn.

Kort oplistet betyder kendelsen principielt på pensionsområdet:
 
• At der skal ske efterbetaling af pension til alle spillere over 20 år med 2 måneders anciennitet, som ikke har fået oprettet en obligatorisk pensionsordning. Både arbejdsgiverbidraget og lønmodtagerbidraget skal efterbetales.

• At der skal ske efterbetaling af løn og pension til alle spillere, hvor der er oprettet en pensionsordning via en bruttoordning, hvor arbejdsgiverbidraget er modregnet i lønnen. Den manglende løn og det reducerede pensionsbidrag skal efterbetales.
 
Efterbetaling skal tillægges renter og bod.
 
Sygdom
Under sygdom, herunder skader, skal klubben betale grundløn og andre ikke kamp-relaterede ydelser til dig. Sygdom og skader må ikke have konsekvenser for dit ansættelsesforhold.
 
Læs meget mere om overenskomsten her.
 

 

 
 
Foto © Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
 

Tilbage