24. 04. 2014

Overenskomsten: Det er du også sikret

Som vi har beskrevet her på siden, sikrer overenskomsten dig på en lang række områder. Her følger nogle af de emner, som ikke er faldet ind under de foregående kategorier.

Optioner
Der kan ikke indgås optioner eller lignende aftaler, da behovet dækkes ved kontraktforlængelser og nye kontrakter. Dette kan dog fraviges, hvis de er til gavn for dig som spiller eller ubestridt til gavn for begge parter. Det betyder, at der ikke kan aftales forlængelse eller forkortelse af kontrakter, som klubben kan kalde. Men det er muligt at aftale en forlængelse eller forkortelse, som en spiller kan kalde.
 
Billedrettigheder
Så længe du er på kontrakt i en klub, kan klubben i et rimeligt omfang og i overensstemmelse med almindelig kutyme benytte billeder af dig i markedsføringsøjemed. Spilleren må ikke anvendes således, at det strider mod den loyalitetsforpligtigelse, som spilleren måtte have over for en hovedarbejdsgiver. Brugen af billederne må ikke være i strid med dine religiøse, politiske eller tilsvarende overbevisninger.
 
Du har mulighed for at indgå personlige reklamekontrakter med din klubs skriftlige accept. Klubben kan kun nægte dig personlige reklamekontrakter, hvis de er i konkurrence med en hovedsponsor eller en eksklusivaftale.
 
Husaftaler - arbejdets tilrettelæggelse
Klubben skal indgå en aftale med gruppen af kontraktspillere. Husaftalen bør indeholde regler om mødetider, repræsentative pligter, bonusordninger for hele truppen samt regler om samarbejde mellem ledelse og spillere.
 
Loyalitet og ikke-diskrimination
Spilleren og klubben skal i alle henseender optræde loyalt over for hinanden. Klubben må ikke udøve urimelig forskelsbehandling mellem spillerne indbyrdes. Fx ved at tvinge en spiller til at træne alene, eller ved at have forskellige niveauer på den behandling, som stilles til rådighed for spilleren i klubben.
Foto © Kjærbye / Fodboldbilleder.dkOptioner
Der kan ikke indgås optioner eller lignende aftaler, da behovet dækkes ved kontraktforlængelser og nye kontrakter. Dette kan dog fraviges, hvis de er til gavn for dig som spiller eller ubestridt til gavn for begge parter. Det betyder, at der ikke kan aftales forlængelse eller forkortelse af kontrakter, som klubben kan kalde. Men det er muligt at aftale en forlængelse eller forkortelse, som en spiller kan kalde.
 
Billedrettigheder
Så længe du er på kontrakt i en klub, kan klubben i et rimeligt omfang og i overensstemmelse med almindelig kutyme benytte billeder af dig i markedsføringsøjemed. Spilleren må ikke anvendes således, at det strider mod den loyalitetsforpligtigelse, som spilleren måtte have over for en hovedarbejdsgiver. Brugen af billederne må ikke være i strid med dine religiøse, politiske eller tilsvarende overbevisninger.
 
Du har mulighed for at indgå personlige reklamekontrakter med din klubs skriftlige accept. Klubben kan kun nægte dig personlige reklamekontrakter, hvis de er i konkurrence med en hovedsponsor eller en eksklusivaftale.
 
Husaftaler - arbejdets tilrettelæggelse
Klubben skal indgå en aftale med gruppen af kontraktspillere. Husaftalen bør indeholde regler om mødetider, repræsentative pligter, bonusordninger for hele truppen samt regler om samarbejde mellem ledelse og spillere.
 
Loyalitet og ikke-diskrimination
Spilleren og klubben skal i alle henseender optræde loyalt over for hinanden. Klubben må ikke udøve urimelig forskelsbehandling mellem spillerne indbyrdes. Fx ved at tvinge en spiller til at træne alene, eller ved at have forskellige niveauer på den behandling, som stilles til rådighed for spilleren i klubben.
Foto © Kjærbye / Fodboldbilleder.dk

Tilbage