16. 04. 2014

Overenskomsten: Ansættelsesformer og mindsteløn

Overenskomsten er essentiel for dig som fodboldspiller, fordi den regulerer dine arbejdsvilkår og sætter minimumsstandarder for din ansættelse.

I anledning af de igangværende overenskomstforhandlinger, vil vi i en række nyheder og cases forklare nærmere, hvad overenskomsten i dag betyder for dig. Alle disse nyheder markeres med #boldOK.
 
Her tager vi fat på ansættelsesformer og mindsteløn.
 
Ansættelsesformer

Som professionel fodboldspiller kan du kun ansættes på en uopsigelig tidsbestemt kontrakt som enten bibeskæftiget, deltidsbeskæftiget eller fuldtidsbeskæftiget.
 
For de tre beskæftigelsesgrader er følgende forhold nærmere beskrevet og defineret:
•    Arbejdstid
•    Ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
•    Placering af træning i forhold til normal arbejdstid
•    Relation til uddannelse og andet arbejde
 
Generelt om ansættelsesformer
Kontrakter skal have udløbsdato, så du kan opnå spilleberettigelse efter din kontrakts ophør. Kontrakter for spillere på 18 år og derover kan højst have en varighed af 60 måneder, dog må bibeskæftigede, der tjener mellem kr. 2.000 og kr. 4.000 pr. måned, kun indgå kontrakter af højst 36 måneders varighed. Kontrakter for spillere mellem 15 og 18 år, kan højst vare i 36 måneder.
 
For alle spillere under 18 år skal der ved indgåelse af kontrakten mellem klub og spiller i fællesskab udarbejdes en handlingsplan for spillernes videre uddannelses- og karriereforløb. Denne handlingsplan skal revurderes mindst én gang årligt.
 
Mindsteløn
Dine lønvilkår fastsættes ved en individuel aftale mellem dig og din klub eller ved aftaler mellem din klub og en gruppe af spillere. Samtlige elementer i lønnen (bl.a. kontant løn og frie goder) skal fremgå af kontrakten bortset fra kollektive bonusaftaler. På baggrund af overenskomsten er den månedlige minimumsløn i 2014 fastsat til kr. 3.000 for bibeskæftigede, kr. 9.300 for deltidsbeskæftigede og kr. 17.700 for fuldtidsbeskæftigede. Disse satser reguleres årligt.
 
Læs meget mere om overenskomsten her.
 

 
 

 
 
Foto © Kjærbye / Fodboldbilleder.dk
I anledning af de igangværende overenskomstforhandlinger, vil vi i en række nyheder og cases forklare nærmere, hvad overenskomsten i dag betyder for dig. Alle disse nyheder markeres med #boldOK.
 
Her tager vi fat på ansættelsesformer og mindsteløn.
 
Ansættelsesformer

Som professionel fodboldspiller kan du kun ansættes på en uopsigelig tidsbestemt kontrakt som enten bibeskæftiget, deltidsbeskæftiget eller fuldtidsbeskæftiget.
 
For de tre beskæftigelsesgrader er følgende forhold nærmere beskrevet og defineret:
•    Arbejdstid
•    Ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
•    Placering af træning i forhold til normal arbejdstid
•    Relation til uddannelse og andet arbejde
 
Generelt om ansættelsesformer
Kontrakter skal have udløbsdato, så du kan opnå spilleberettigelse efter din kontrakts ophør. Kontrakter for spillere på 18 år og derover kan højst have en varighed af 60 måneder, dog må bibeskæftigede, der tjener mellem kr. 2.000 og kr. 4.000 pr. måned, kun indgå kontrakter af højst 36 måneders varighed. Kontrakter for spillere mellem 15 og 18 år, kan højst vare i 36 måneder.
 
For alle spillere under 18 år skal der ved indgåelse af kontrakten mellem klub og spiller i fællesskab udarbejdes en handlingsplan for spillernes videre uddannelses- og karriereforløb. Denne handlingsplan skal revurderes mindst én gang årligt.
 
Mindsteløn
Dine lønvilkår fastsættes ved en individuel aftale mellem dig og din klub eller ved aftaler mellem din klub og en gruppe af spillere. Samtlige elementer i lønnen (bl.a. kontant løn og frie goder) skal fremgå af kontrakten bortset fra kollektive bonusaftaler. På baggrund af overenskomsten er den månedlige minimumsløn i 2014 fastsat til kr. 3.000 for bibeskæftigede, kr. 9.300 for deltidsbeskæftigede og kr. 17.700 for fuldtidsbeskæftigede. Disse satser reguleres årligt.
 
Læs meget mere om overenskomsten her.
 

 
 

 
 
Foto © Kjærbye / Fodboldbilleder.dk

Tilbage