14. 05. 2007

Forhandlingerne opgivet af DBU

Spillerforeningen beklager, at DBU har opgivet forligsforhandlingerne, som FIFA tog initiativ til. Nu kommer en afgørelse i retten.

Spillerforeningen beklager, at DBU har opgivet forligsforhandlingerne, som FIFA tog initiativ til. Nu kommer en afgørelse i retten.DBU meldte onsdag den 9. maj, at DBU har opgivet at videreføre forhandlingerne om forlig af retssagen anlagt af Spillerforeningen imod DBU. Spillerforeningen beklager, at DBU har opgivet forligsforhandlingerne, som FIFA tog initiativ til.

FIFA anmodede i starten af året både DBU og Spillerforeningen om at indgå i forligsforhandlinger under FIFA's ledelse sammen med FIFPro, den internationale spillerforening.

Michael Gravgaard er medlem af Spillerforeningens bestyrelse og har været involveret i sagen. Til DBU's udtalelser om Spillerforeningens bidrag til et forligsforslag, har Michael Gravgaard følgende kommentar:

"Spillerforeningen sendte et konstruktivt forligsforslag via FIFPro til FIFA den 12. marts, da FIFA stod for initiativet til forligsforhandlingerne."

Michael Gravgaard forklarer videre:

"Vi beklager, at DBU har opgivet forligsforhandlingerne, som FIFA startede og kørte under deres ledelse. Nu kan vi kun afvente en afgørelse i Østre Landsret."

Der er fastsat retsmøder den 10., 11., 13. og 14. september i Østre LandsretDBU meldte onsdag den 9. maj, at DBU har opgivet at videreføre forhandlingerne om forlig af retssagen anlagt af Spillerforeningen imod DBU. Spillerforeningen beklager, at DBU har opgivet forligsforhandlingerne, som FIFA tog initiativ til.

FIFA anmodede i starten af året både DBU og Spillerforeningen om at indgå i forligsforhandlinger under FIFA's ledelse sammen med FIFPro, den internationale spillerforening.

Michael Gravgaard er medlem af Spillerforeningens bestyrelse og har været involveret i sagen. Til DBU's udtalelser om Spillerforeningens bidrag til et forligsforslag, har Michael Gravgaard følgende kommentar:

"Spillerforeningen sendte et konstruktivt forligsforslag via FIFPro til FIFA den 12. marts, da FIFA stod for initiativet til forligsforhandlingerne."

Michael Gravgaard forklarer videre:

"Vi beklager, at DBU har opgivet forligsforhandlingerne, som FIFA startede og kørte under deres ledelse. Nu kan vi kun afvente en afgørelse i Østre Landsret."

Der er fastsat retsmøder den 10., 11., 13. og 14. september i Østre Landsret

Tilbage