22. 09. 2006

Sag om Lennart Lynge Larsen sendt videre til mæglingsmøde

Spillerforeningens forhandlingsmøde med Vejle BK endte ikke med et forlig, og Spillerforeningen kører derfor sagen videre ved et mæglingsmøde med Divisionsforeningen.

Spillerforeningens forhandlingsmøde med Vejle BK endte ikke med et forlig, og Spillerforeningen kører derfor sagen videre ved et mæglingsmøde med Divisionsforeningen.I forhold til Spillerforeningens overenskomst med Divisionsforeningen betyder det, at mæglingsmødet vil blive afholdt i løbet af den kommende uge. Således lyder hoveaftalens § 9:

”Med mindre andet aftales i det enkelte tilfælde, skal mæglingsmødet afholdes snarest muligt og senest 5 hverdage efter begæringens modtagelse.”

Hvis Spillerforeningen og Divisionsforeningen ved mødet bliver enige om en løsning, vil det betyde, at henholdsvis Lennart Lynge Larsen og Vejle Boldklub skal acceptere løsningen.

Direktør for Spillerforeningen, Mads Øland udtaler:

- Vi håber naturligvis, at vi kan nå frem til en god løsning sammen med Divisionsforeningen. Sker det ikke, vil vi i henhold til hovedaftalen søge en afgørelse ved voldgiftsretten.

Hoveraftalens § 10 lyder således:

"Opnås der ikke enighed på mæglingsmødet enighed mellem Parterne, kan enhver af Parterne begære sagen henvist til afgørelse ved den af DBU nedsatte Fodboldens  voldgiftsret i henhold til § 35 i DBU's love."

Da sagen er af alvorlig karakter, idet den drejer sig om bortvisning af en spiller, vil en voldgiftssag formentlig blive afgjort meget hurtigt. I forhold til Spillerforeningens overenskomst med Divisionsforeningen betyder det, at mæglingsmødet vil blive afholdt i løbet af den kommende uge. Således lyder hoveaftalens § 9:

”Med mindre andet aftales i det enkelte tilfælde, skal mæglingsmødet afholdes snarest muligt og senest 5 hverdage efter begæringens modtagelse.”

Hvis Spillerforeningen og Divisionsforeningen ved mødet bliver enige om en løsning, vil det betyde, at henholdsvis Lennart Lynge Larsen og Vejle Boldklub skal acceptere løsningen.

Direktør for Spillerforeningen, Mads Øland udtaler:

- Vi håber naturligvis, at vi kan nå frem til en god løsning sammen med Divisionsforeningen. Sker det ikke, vil vi i henhold til hovedaftalen søge en afgørelse ved voldgiftsretten.

Hoveraftalens § 10 lyder således:

"Opnås der ikke enighed på mæglingsmødet enighed mellem Parterne, kan enhver af Parterne begære sagen henvist til afgørelse ved den af DBU nedsatte Fodboldens  voldgiftsret i henhold til § 35 i DBU's love."

Da sagen er af alvorlig karakter, idet den drejer sig om bortvisning af en spiller, vil en voldgiftssag formentlig blive afgjort meget hurtigt. 

Tilbage