12. 09. 2006

Afklaring om regler ved disciplinærsager

I anledning af sagen om Vejles bortvisning af Lennart Lynge Larsen vil Spillerforeningen gøre vores medlemmer opmærksom på, hvilke regler, der gælder i tilfælde, hvor klubben vil køre en disciplinærsag.

I anledning af sagen om Vejles bortvisning af Lennart Lynge Larsen vil Spillerforeningen gøre vores medlemmer opmærksom på, hvilke regler, der gælder i tilfælde, hvor klubben vil køre en disciplinærsag.Det gule kort kommer først

Disciplinærsager og afskedigelser som Lennart Lynge Larsens falder under Funktionærlovens bestemmelser, idet Spillerforeningen og Divisionsforeningen har aftalt det således. I overenskomsten § 24 står således følgende:

"Under hensyntagen til spillernes særlige ansættelsesform på uopsigelige åremålskontrakter finder funktionærlovens regler, herunder omkring disciplinære forseelser, usaglig afskedigelse, misligholdelse og grov misligholdelse, anvendelse for kontraktspillere."

Funktionærloven foreskriver, at klubber som udgangspunkt er forpligtet til at give en spiller en advarsel, inden en bortvisning finder sted. Kun i særligt grove tilfælde kan klubben uden videre bortvise en spiller. Som spiller har man derfor stadig nogle rettigheder og en gyldig kontrakt, selvom man skulle have båret sig uheldigt ad.

Særligt grove tilfælde giver direkte rødt

I overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen er der kun nævnt et enkelt forhold, hvor klubben uden at give en spiller en advarsel kan gøre brug af en bortvisning. Hvis en spiller beviseligt har gjort brug af doping, kan en spiller bortvises uden først at have fået en advarsel.

Spillerforeningen har spurgt advokat hos LO, Peter Nisbeth om, hvilke forhold der gør sig gældende for en bortvisning:
- Det er næsten umuligt for en arbejdsgiver at løfte sin bevisbyrde for berettigelsen af en direkte bortvisning, når det ikke ligefrem er kriminelle forhold, der er tale om. Der skal være proportionalitet mellem den misligholdelse, der evt. har fundet sted, og den sanktion man bruger.

Der er altså tale om nogle forholdsvis få åbenlyse årsager, der gør en klub berettiget til at bortvise en spiller direkte.

Hvis tvivlen melder sig

Spillerforeningen opfordrer vores medlemmer til at bruge almindelig sund fornuft, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er ved at bryde et forhold i sin kontrakt. Samtidig er det altid en god idé hellere at kommunikere en gang for meget end en gang for lidt med klubledelsen. Og naturligvis er alle medlemmer mere end velkomne til at kontakte Spillerforeningens rådgivere, hvis der skulle opstå bare en lille tvivl om, hvordan man skal agere i en situation.Det gule kort kommer først

Disciplinærsager og afskedigelser som Lennart Lynge Larsens falder under Funktionærlovens bestemmelser, idet Spillerforeningen og Divisionsforeningen har aftalt det således. I overenskomsten § 24 står således følgende:

"Under hensyntagen til spillernes særlige ansættelsesform på uopsigelige åremålskontrakter finder funktionærlovens regler, herunder omkring disciplinære forseelser, usaglig afskedigelse, misligholdelse og grov misligholdelse, anvendelse for kontraktspillere."

Funktionærloven foreskriver, at klubber som udgangspunkt er forpligtet til at give en spiller en advarsel, inden en bortvisning finder sted. Kun i særligt grove tilfælde kan klubben uden videre bortvise en spiller. Som spiller har man derfor stadig nogle rettigheder og en gyldig kontrakt, selvom man skulle have båret sig uheldigt ad.

Særligt grove tilfælde giver direkte rødt

I overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen er der kun nævnt et enkelt forhold, hvor klubben uden at give en spiller en advarsel kan gøre brug af en bortvisning. Hvis en spiller beviseligt har gjort brug af doping, kan en spiller bortvises uden først at have fået en advarsel.

Spillerforeningen har spurgt advokat hos LO, Peter Nisbeth om, hvilke forhold der gør sig gældende for en bortvisning:
- Det er næsten umuligt for en arbejdsgiver at løfte sin bevisbyrde for berettigelsen af en direkte bortvisning, når det ikke ligefrem er kriminelle forhold, der er tale om. Der skal være proportionalitet mellem den misligholdelse, der evt. har fundet sted, og den sanktion man bruger.

Der er altså tale om nogle forholdsvis få åbenlyse årsager, der gør en klub berettiget til at bortvise en spiller direkte.

Hvis tvivlen melder sig

Spillerforeningen opfordrer vores medlemmer til at bruge almindelig sund fornuft, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er ved at bryde et forhold i sin kontrakt. Samtidig er det altid en god idé hellere at kommunikere en gang for meget end en gang for lidt med klubledelsen. Og naturligvis er alle medlemmer mere end velkomne til at kontakte Spillerforeningens rådgivere, hvis der skulle opstå bare en lille tvivl om, hvordan man skal agere i en situation.

Tilbage