15. 11. 2005

EU pres på FIFA og UEFA

Rapport fra Europa-Parlamentet påpeger, at FIFA og UEFA's regler er i modstrid med EUs lovgivning. Medlem af Europa-Parlamentet kræver liberalisering.

Rapport fra Europa-Parlamentet påpeger, at FIFA og UEFA's regler er i modstrid med EUs lovgivning. Medlem af Europa-Parlamentet kræver liberalisering.
”FIFA og UEFA’s regler er stadig i modstrid med EU's lovgivning. Udvalg under Europa-Parlamentet kræver, at fodboldens organisationer bringer sine regler i overensstemmelse med EU's love og udvalget opfordrer til at lave et direktiv om liberaliseringen af professionel fodbold.” Dette var essensen i en pressemeddelelse fra det ansvarlige udvalgsmedlem, Toine Manders, da Europa-Parlamentets udvalg for det Indre marked og Forbrugerbeskyttelse i september udgav rapporten ”Professional football in the internal market”.

Den omfattende rapport, siger klart og tydeligt, at der fortsat er store problemer i den måde, fodboldens organisationer har indrettet sig på. Deres regler er ikke forenelige med EU-retten, og der er behov for handling fra fodboldens egne organisationer eller fra EU Kommissionens side. Ellers vil det komme til retlige afgørelser ved EF-domstolen.
 
På arbejdsmarkedet for professionelle fodboldspillere anbefaler rapporten, at der indledes en såkaldt social dialog imellem arbejdsmarkedets partere, således at det sikres, at både spillerne og klubbernes organisationer er indforstået med de regler, som laves. I øjeblikket er situationen, at FIFA forsøger at fastsætte transferreglerne ned over hovedet på klubber og spillere. Da klubbernes indflydelse i fodboldens organisationer herunder FIFA er meget stærkere end spillernes, skaber det som bekendt en stor ubalance. Meget vil løse sig, hvis der blev etableret regler ud fra forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter i professionel fodbold. 
 
Det hollandske medlem af Europa-Parlamentet, Toine Manders, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten:
”Dette studie giver os mulighed for at skabe juridisk sikkerhed for alle parter – spillere, klubber og andre organisationer. Jeg ønsker at forhindre, at det bliver EU-domstolens dommere, der skal bestemme fremtiden for professionel fodbold. Ikke ved at lave ny EU-lovgivning, men ved at tvinge organisationer som UEFA til at agere i overensstemmelse med EU-retten.”
 
FIFPro's generalsekretær Theo van Seggelen udtaler:
”Dette er en vigtig rapport. Talen er klar til fodboldens organisationer og klubber: "Kom til forhandlingsbordet med spillernes organisationer og løs jeres problemer her i overensstemmelse med EU-retten.” FIFPro og spillerforeningerne i Europa er klar til disse forhandlinger for at skabe en juridisk sikkerhed for arbejdet i branchen for både klubber og spillere. Hvad der er logisk i andre brancher, er ofte vendt på hovedet i fodboldbranchen. Med denne rapport har vi taget endnu et skridt imod et system i fodbold, hvor spillerne har en passende indflydelse på regeldannelsen.”
”FIFA og UEFA’s regler er stadig i modstrid med EU's lovgivning. Udvalg under Europa-Parlamentet kræver, at fodboldens organisationer bringer sine regler i overensstemmelse med EU's love og udvalget opfordrer til at lave et direktiv om liberaliseringen af professionel fodbold.” Dette var essensen i en pressemeddelelse fra det ansvarlige udvalgsmedlem, Toine Manders, da Europa-Parlamentets udvalg for det Indre marked og Forbrugerbeskyttelse i september udgav rapporten ”Professional football in the internal market”.

Den omfattende rapport, siger klart og tydeligt, at der fortsat er store problemer i den måde, fodboldens organisationer har indrettet sig på. Deres regler er ikke forenelige med EU-retten, og der er behov for handling fra fodboldens egne organisationer eller fra EU Kommissionens side. Ellers vil det komme til retlige afgørelser ved EF-domstolen.
 
På arbejdsmarkedet for professionelle fodboldspillere anbefaler rapporten, at der indledes en såkaldt social dialog imellem arbejdsmarkedets partere, således at det sikres, at både spillerne og klubbernes organisationer er indforstået med de regler, som laves. I øjeblikket er situationen, at FIFA forsøger at fastsætte transferreglerne ned over hovedet på klubber og spillere. Da klubbernes indflydelse i fodboldens organisationer herunder FIFA er meget stærkere end spillernes, skaber det som bekendt en stor ubalance. Meget vil løse sig, hvis der blev etableret regler ud fra forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter i professionel fodbold. 
 
Det hollandske medlem af Europa-Parlamentet, Toine Manders, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten:
”Dette studie giver os mulighed for at skabe juridisk sikkerhed for alle parter – spillere, klubber og andre organisationer. Jeg ønsker at forhindre, at det bliver EU-domstolens dommere, der skal bestemme fremtiden for professionel fodbold. Ikke ved at lave ny EU-lovgivning, men ved at tvinge organisationer som UEFA til at agere i overensstemmelse med EU-retten.”
 
FIFPro's generalsekretær Theo van Seggelen udtaler:
”Dette er en vigtig rapport. Talen er klar til fodboldens organisationer og klubber: "Kom til forhandlingsbordet med spillernes organisationer og løs jeres problemer her i overensstemmelse med EU-retten.” FIFPro og spillerforeningerne i Europa er klar til disse forhandlinger for at skabe en juridisk sikkerhed for arbejdet i branchen for både klubber og spillere. Hvad der er logisk i andre brancher, er ofte vendt på hovedet i fodboldbranchen. Med denne rapport har vi taget endnu et skridt imod et system i fodbold, hvor spillerne har en passende indflydelse på regeldannelsen.”

Tilbage